La

8es Jornades de Medi Natural a Girona

8es Jornades de Medi Natural

18 i 19 de març de 2017
A l'Aula Magna de la Facultat de Ciències de la UdG

Des de l’any 2003, l’Ajuntament de Girona convoca biennalment les Jornades de Medi Natural, que aquest any arriben a la seva vuitena edició. En la seva organització col·laboren activament la Universitat de Girona, els docents dels centres de secundària de la ciutat, entitats naturalistes, consorcis del Ter i de les Gavarres i el Departament d’Agricultura.

Les Jornades actuen de lloc de trobada, d’espai de referència i de mitjà per difondre tots aquells projectes que tenen a veure amb la realitat del medi natural que tenim més proper. Hi participen naturalistes i persones provinents del món científic, però també els alumnes que han elaborat treballs de recerca i moltes persones que, des dels seus àmbits professionals o vocacionals, tenen en comú l’estimació a la natura i el desig d’aprofundir en el coneixement de la fauna i la flora del nostre territori.

 

Ponències

L’Herbari de la Universitat de Girona

Els prats mediterranis de les Gavarres, un hàbitat d’interès per als briòfits

Diagnosi i pla d’actuacions per a la gestió de la flora exòtica invasora (FEI) a la ciutat de Girona

Projecte de la Vora de Girona

Extinció local dels mamífers salvatges a la zona periurbana de Girona: impacte de les colònies de gats i de la fragmentació del territori.

Seguiment d’ocells en un abeurador artificial. Treball de recerca de batxillerat.

El Seguiment d’Ocells Comuns a Catalunya (SOCC)

LIFE Potamo Fauna: Creació de zones humides a les ribes del Ter i la Llémena com a hàbitat per a l’herpetofauna.

Seguiment d’amfibis a les Ribes del Ter i el Llémena en el marc del projecte LIFE PotamoFauna (LIFE12 NAT/ES001091)

Recuperació de la tortuga d’estany al riu Ter (LIFE Potamo Fauna)

La gestió de les poblacions de peixos a l’Estany de Banyoles, com a cas pioner

Foto-identificació de Salamandra salamandra (Linnaeus 1758) a la ciutat de Girona, 3 anys de seguiment.

El turó (Mustela putorius) a Catalunya: distribució i ecologia d’un carnívor en perill crític d’extinció

La llúdriga a les Gavarres i entorns: distribució, densitat i alimentació

Projecte Nummulus. Treball de recerca de batxillerat   

Presentació del llibre «ESPERIT SALVATGE»

8es Jornades de Medi Natural de Girona

Vídeo-resum de les 8es Jornades de Medi Natural de Girona. L'activitat, que ha tingut lloc els dies 18 i 19 de març del 2017 a Girona, té com a objectiu crear un espai de coneixement i estudi de la flora i la fauna de la ciutat.

Declaracions del regidor Narcís Sastre en el marc de les 8es Jornades de Medi Natural

Declaracions del regidor delegat de Paisatge i Habitat Urbà de l'Ajuntament de Girona, el senyor Narcís Sastre, en el marc de les 8es Jornades de Medi Natural de Girona.

Històric de jornades

7a Jornades de Medi Natural
14 i 15 de març de 2015 
A l'Espai Marfà

Organitza:

Logo Ajuntament de Girona


Patrocina:

Logotip UdG. Campus Patrimoni, Cultura i Natura

Logo Generalitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Logo de Pla anual de transferència tecnològica