La

Activitats adreçades a la ciutadania

 

GIRONA de baix a dalt

Programa d'activitats adreçat a col·lectius ciutadans per veure, conèixer i entendre Girona de dalt a baix i, sobretot, de baix a dalt:

ELS SERVEIS  -  EL PAISATGE  -  EL PATRIMONI  -  LA HISTÒRIA

Tot és prou important per al coneixement de la ciutat: allò que es veu, com ara el patrimoni o el paisatge; allò que hi ha passat, que conformaria la història; i allò que no es veu i que serien les "màquines" que fan que la ciutat funcioni de "baix cap a dalt".

El programa Girona de baix a dalt pretén facilitar a la ciutadania l'observació i el coneixement de la ciutat per mitjà de visites a alguns dels serveis que la fan funcionar o d'itineraris guiats que ens expliquen la seva història i ens mostren el seu paisatge i el seu patrimoni.

Veure en el plànol:

A qui s'adreça

Col·lectius ciutadans: associacions de veïns, associacions de pares i mares, entitats culturals, socials o esportives, grups d'amics i amigues, col·lectius laborals, etc.

Com sol·licitar-ho

Per telèfon a la Caseta de la Devesa:
972 221 866.

Preu per grup

Itineraris i visites a serveis:
1 hora - 47,75 € / grup
1 hora i mitja - 71,50 € / grup
2 hores - 95,50 € / grup
2 hores i mitja - 119,25 € / grup

Les visites a serveis són gratuïtes per als grups de Girona.

Condicions

Els grups han de ser com a mínim de 10 persones i com a màxim de 25.

Tots els infants menors de 10 anys han d'anar acompanyats d'una persona adulta.

L'activitat s'ha de sol·licitar amb un mínim de 15 dies d'antelació sobre la data prevista de realització.

Cada activitat té unes condicions particulars d'horari i de calendari.