La

Escoles verdes

El programa Escoles Verdes sorgeix com un compromís per donar suport a tots els centres educatius de Catalunya que volen innovar, incloure, avançar, sistematitzar i organitzar accions educatives que tinguin la finalitat d'afrontar, des de l'educació, els nous reptes i valors de la sostenibilitat. I, per tant, es plantegen tres grans objectius:

Ajudar els centres a incorporar els valors de l'educació per a la sostenibilitat en tots els àmbits de la vida del centre (currículum, gestió, relacions amb l'entorn, etc.).

Promoure la participació i la implicació activa de la comunitat educativa en la millora del seu entorn.

Afavorir l'intercanvi entre els centres que comparteixen uns mateixos objectius. Fer xarxa.
 

Més informació

Escoles Verdes. Generalitat de Catalunya

Programa Escoles Verdes. Servei Educatiu del Gironès 
 

Les Escoles Verdes de la ciutat de Girona

Escola Dr. Masmitjà

Escola El Bosc de la Pabordia

Escola Mare de Déu del Mont

Escola Migdia

Institut Santa Eugènia

Institut Santiago Sobrequés

Institut Jaume Vicens Vives