La

Europa

Dia d'Europa
Acte institucional del Dia d'Europa, Setmana d'Europa i Jornada Anual Lluïs M. de Puig.

Ajuntament de Girona - Relacions Externes
Ciutats agermanades, Commemoracions anuals, Eurodistricte, Programes i projectes europeus, Xarxes de ciutats, Relacions Internacionals i Solidaritat i cooperació.

European Youth Event 

Europe Direct Girona
Europe Direct Girona és un centre d’informació i la teva finestra a la província de Girona sobre la Unió Europea. Forma part d’una xarxa de més de 500 punts d’informació,repartits en els 27 estats membres.
El servei està adreçat a particulars, empreses, associacions,administració, escoles i ciutadania en general.  Més informació

Nou Programa Erasmus per a tothom
Erasmus per a tothom és el nou programa de la Comissió Europea per a l’educació, formació, joventut i esport per al període 2014-2020. Reunirà tots els programes d’aprenentatge de la UE, tant en l’àmbit de l’educació superior, com la formació professional, l’aprenentatge permanent o el voluntariat, i substituirà els programes del període actual Aprenentatge Permanent, Joventut en Acció i cinc programes internacionals. El programa està ara en fase d’aprovació per part del Consell i el Parlament de la UE, per entrar en vigor el gener de 2014.
El pressupost és de 19.000 milions d’euros per als anys 2014-2020. El programa tindrà tres línies d’acció principals:

1.Mobilitat per motius d’aprenentatge dels individus (rebrà el 66% del pressupost)
2.Cooperació per a la innovació i les bones pràctiques (26% del pressupost)
3.Suport a la reforma de les polítiques (5% de recursos)

Es preveu també la continuïtat de la iniciativa Jean Monnet i la cooperació europea en l’àmbit de l’esport.
 

Comissió Europea a Catalunya i les Illes Balears
La Representació de la Comissió Europea a Catalunya i les Illes Balears renova la seva pàgina web amb un disseny més innovador, amb la creació de noves seccions i amb més possibilitats d’interacció.

Parlamentàrium. El centre de visitants del Parlament Europeu

Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea

Oficina del Parlament Europeu a Barcelona