La

Publicacions

La Caseta disposa de diferents publicacions per a docents i ciutadania en general per aprofundir en el coneixement de diversos temes relacionats amb la història, el patrimoni i el funcionament de la ciutat de Girona.

 

Fem ciutat

Aquesta col·lecció de llibrets són el suport de les visites als serveis municipals. La visita a aquests serveis permet no només conèixer el seu funcionament, que sovint és una experiència plena d'atractius i detalls curiosos, sinó també prendre consciència de la complexitat del sistema, tant mecànic com humà, que permet que la ciutat no s'aturi. A cada llibret hi ha una descripció del servei així com les dades tècniques i altres aspectes d'interès.
 

1. L'AIGUA POTABLE. LA PLANTA POTABILITZADORA

Fem ciutat 1El Ter, en tot el seu recorregut des d'Ull de Ter fins al mar, és un riu amb un cabal prou important perquè les seves aigües siguin aprofitades per a l'ús humà en diferents activitats i, per tant, per a l'abastament d'aigua potable de diferents municipis que es troben en les seves ribes.

L'aigua dels rius, però, no reuneix les condicions sanitàries per a ser consumida directament i es fa necessari el seu tractament per tal que esdevingui aigua potable.

Ajuntament de Girona, 1990

2. LES AIGÜES RESIDUALS. LA PLANTA DEPURADORA

Fem ciutat 2Les persones utilitzem les aigües superficials i subterrànies per a les necessitats diàries, ja siguin domèstiques, industrials, agrícoles o ramaderes. Aquesta aigua utilitzada no pot ser retornada al medi sense produir un desequilibri, d'aquí la necessitat d'un sistema de sanejament que reculli aquestes aigües residuals, les tracti i les retorni al medi amb unes condicions de qualitat suficient per no pertorbar el medi receptor.

Ajuntament de Girona, 1998

 

3. RESIDUS SÒLIDS. LA PLANTA INCINERADORA

Fem ciutat 3El volum de residus produïts com a conseqüència del consum domèstic en els últims anys ha augmentat significativament, a causa, principalment, que la ciutat ha crescut de forma considerable i que, en la societat actual,s'ha incrementat el consum, fet que comporta que cada ciutadà produeixi un nombre d'escombraries molt més gran.

Una part d'aquest residus es porten a la incineradora, on es tracten degudament.

Ajuntament de Girona, 2000

4.L'ENERGIA ELÈCTRICA. LA CENTRAL DEL MOLÍ

Fem ciutat 4 La Central del Molí constitueix l'últim aprofitament hidroelèctric de la sèquia Monar, que deriva aigua del Ter al municipi de Bescanó i l'aboca a l'Onyar, al bell mig de la ciutat de Girona.

Ajuntament de Girona, 1993

 

5. TEATRE. EL TEATRE MUNICIPAL

Fem ciutat 5 Construït el 1860, el Teatre Municipal es troba gairebé amagat dins la Casa de la Vila, al mateix lloc on, des del 1769 fins al 1857, hi hagué l'antic "Teatro de Comedias", conegut com "El Pallol". És un teatre a la italiana amb la sala de ferradura.

Ajuntament de Girona, 1994

6. ELS MERCATS. EL MERCAT MUNICIPAL

Fem ciutat 6Ja des dels temps més antics, les persones han hagut d'intercanviar els productes que obtenien, que feien o que posseïen, per tal d'aconseguir allò que no tenien, o que no tenien en suficient quantitat, i poder donar als altres allò que els sobrava o que disposaven de forma abundant. Però de mica en mica van deixar d'intercanviar-se aquests productes de manera més o menys individual i van començar a agrupar-se i especialitzar-se perquè tot arribés millor, més ràpid i amb més quantitat a moltes més persones. Així va néixer el mercat.

Ajuntament de Girona, 1994

 

7. ELS MERCATS. MERCAGIRONA

Fem ciutat 7L'augment de la demanda dels diferents productes d'alimentació fa necessari un pas endavant dins l'engranatge del mercat: la venda a l'engròs, activitat que neix arran de la necessitat de millorar la xarxa de distribució dels productes, de centralitzar els serveis i la infrastructura i de garantir els proveïments d'aliments en les millors condicions possibles, tant per als venedors com per als consumidors.

Ajuntament de Girona, 1995