La

Activitats adreçades als centres d'ensenyament

 

Condicions de participació al Programa de Recursos Educatius

Per participar adequadament a les activitats proposades al Programa de Recursos educatius de l'Ajuntament de Girona, s'han de complir les següents condicions:

Si qui ho sol·licita és el professorat d'un centre educatiu:

 1. Recursos educatiusSol·licitar o inscriure's a l'activitat de la forma en què s'especifica a cada una d'elles, respectant els terminis, especialment d'inscripcions i pagament d'activitats, establerts i aportant totes les dades requerides.
 2. En cas que, per qualsevol motiu per part del centre, s'hagi d'anul·lar l'activitat, cal avisar a la La Caseta – Serveis educatius (tel. 972 221 866) amb 24 hores d'antelació.
 3. En cas que el centre no es presenti a fer l’activitat o bé l’anul·li amb menys de 24 hores d’antelació, el centre haurà d’abonar la quantitat de 30 € en concepte de les despeses que origina la reserva d’una activitat.
 4. La participació en qualsevol activitat d'aquest programa implica l'acceptació de la difusió pública de reportatges genèrics o imatges col·lectives captades en el moment de l'activitat. Si, per qualsevol motiu, el centre considera que no és procedent, caldrà que ho comuniqui prèviament a la La Caseta – Serveis educatius.
 5. 5. Incloure les activitats del programa en el pla anual de centre i, per tant, dur-les a aprovació del Consell Escolar de Centre.
 6. Dos professors (o acompanyants) per grup, com a mínim, estaran presents i es responsabilitzaran de l'actitud dels alumnes durant l'activitat.
 7. Garantir la preparació prèvia i l'aprofitament posterior de l'activitat.
 8. Procurar que el professorat que acompanyarà l'alumnat sigui el mateix que hagi preparat l'activitat a classe i que l'hagi sol·licitat.
 9. Es demana una puntualitat màxima a l'hora d'iniciar l'activitat, ja que no es podrà allargar.
 10. Contestar i retornar l'enquesta d'avaluació que els arribarà al centre per correu electrònic des de la La Caseta – Serveis educatius el dia posterior a la realització de l'activitat.
 11. En el cas de les activitats del programa INDIKA, subvencionades per la Diputació de Girona, complir amb els requisits sol·licitats.
 12. Els desplaçaments fins al lloc de realització de les activitats van a càrrec dels centres, excepte en aquelles activitats on s'especifiqui el contrari.

Si qui ho sol·licita són entitats:

 1. Només poden demanar activitats de visites a serveis ciutadans, itineraris i Anem a Girona per centres educatius de fora de la ciutat de Girona.
 2. Cal fer reserva de l’activitat per telèfon a nom de l’entitat i fer constar el nom del centre educatiu.
 3. Fer la reserva amb la màxima anterioritat i , com a mínim, amb 15 dies d’antelació.
 4. Un cop concretada la reserva, s’enviarà a l’entitat una fitxa que haurà de retornar amb totes les dades que es demanen a caseta@ajgirona.cat.
 5. Cal fer el pagament de l’activitat, mitjançant ingrés bancari i amb un mínim de 72 hores d’antelació, a nom de l’entitat i fer constar el nom del centre educatiu.