La

Taula de Coordinació dels Recursos Educatius de Girona

Què és

La Taula de Coordinació dels Recursos Educatius de Girona és un òrgan de coordinació per a serveis municipals i entitats ciutadanes que ofereixen activitats educatives als centres escolars des de qualsevol àmbit ciutadà.

Qui en forma part

Els diferents serveis municipals de l’Ajuntament de Girona amb oferta educativa.

Les institucions públiques ja siguin fundacions, associacions, empreses, patronats o organitzacions no governamentals que tinguin oferta educativa i les entitats tant públiques com privades que disposin d’una oferta qualificada d’activitats adreçada als centres educatius.

Secretaria

La secretaria tècnica de la Taula l’assumeix el Servei Municipal d’Educació per mitjà de La Caseta Serveis Educatius.

Objectius

Coordinar els serveis municipals, les entitats i les empreses que ofereixen recursos educatius als centres escolars de la ciutat.

Divulgar conjuntament tota l’oferta educativa de la Taula per mitjà del Programa de Recursos Educatius anual.

Vetllar per la qualitat pedagògica de les activitats i millorar i ampliar les propostes educatives d’acord amb les necessitats de l’alumnat i les demandes dels docents i amb la realitat ciutadana.

Conèixer i valorar les activitats culturals i educatives que tenen lloc ocasionalment a la ciutat per vehicular-les a través del Programa de Recursos Educatius si és el cas.

Procurar l’adaptació de les ofertes educatives de la Taula als dissenys curriculars escolars i donar suport i assessorament en l’elaboració de materials i propostes didàctiques.

Establir un espai favorable per al coneixement, el diàleg i el treball conjunt entre entitats ciutadanes i centres educatius.

Facilitar la formació continuada dels equips professionals que realitzen les activitats educatives als centres educatius.

Establir el marc més adequat per a l’avaluació conjunta i homogènia de les activitats del Programa de Recursos Educatius.


Membres de la taula

Aeroport Girona-Costa Brava

Associació Centre cultural Celta de Catalunya

Associació EDUIN

Associació Esfera

Associació Gironina de Teatre AGT

Associació Ingenium Creatiu

Associació La Fada Clau

Auditori Girona

Biblioteques de Girona

Bòlit, Centre d'Art Contemporani de Girona

Caixaforum Girona – Fundació Bancària la Caixa

Capítol Catedral de Girona

Càritas Diocesana

Casa de Cultura de la Diputació de Girona

Càtedra UNESCO de Polítiques Culturals i Cooperació UdG

CeDRE de la coordinadora d'ONG solidàries

Centre de Recursos Pedagògics del Gironès (CRPG)

Centre Jove de Salut Integral

Col·lectiu OMBÚ ACCIÓ

Confraria Jesús Crucificat - Manaies de Girona

Consell Municipal d'Educació

Consorci de les Gavarres

Creu Roja Joventut

Dinamització del Territori

Dipsalut

Enginyeria Sense Fronteres

Equip Municipal de Promoció de la Salut

Escola Municipal Art

Escola Municipal d'Humanitats

Escola Municipal de Música

Espai Marfà

Europe Direct

Fama, Girona

Fundació Banc dels Aliments comarques Girona

Fundació Esplai Girona – Mare de Déu del Mont

Fundació Privada per a la Creativació

Fundació Rafael Masó 

Fundació Ser.Gi

Fundació Talibes

Fundació Viente Ferrer

Girona Emprèn

Grup Fundació Ramon Noguera

Hospital Universitari de Girona Josep Trueta

Llagurt, Rahola i Salomó S.L.

Mossos d'Esquadra

Museu d'Arqueologia de Catalunya-Girona, Monestir de Sant Pere de Galligants

Museu d'Art de Girona

Museu d'Història de Girona

Fundació Museu del Cinema-Col·lecció Tomàs Mallol

Oficina Municipal de Comunicació

Òmnium Gironès

Patronat del Call de Girona. Museu d'Història dels Jueus

Policia Municipal de Girona

Qstura

Joventut

Servei Català de Trànsit

Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions

Servei Local de Català de Girona

Servei Municipal d'Esports

Servei Municipal Educació

Solidaritat i cooperació 

Sostenibilitat, Medi ambient, Participació i Cooperació

Teatre Municipal de Girona

Unitat d'igualtat

Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial UMAT

Universitat de Girona

Xarxa de Centres Cívics

La Caseta. Serveis educatius
Veure en el plànol: