Xarxa

Associacions vinculades als centres cívics

La Xarxa de Centres Cívics forma part de la comunitat, del territori, i treballa a partir de la proximitat i les relacions de confiança. Col·labora, participa, contribueix, juntament amb persones, grups i associacions del territori en la celebració d’actes populars i festius que contribueixen a una identificació col·lectiva, en la creació i promoció de coordinadores d’entitats del barri, en la col·laboració i creació de projectes comunitaris concrets i la celebració de reunions o assemblees de barri amb caire informatiu o altres temes d’interès general.

Coral Pla de Girona
  • Descripció:

    La “Coral Pla de Girona” es el fruit del primer pas donat per Elena Maria Rodríguez, professora de música del CEIP Pla de Girona i d’una sèrie de mares, pares, mestres, ex alumnes i alumnes del propi centre al inici del curs 1997/1998, amb l’objectiu de promocionar la música i el cant coral, difondre la cançó popular i formar un grup coral polifònic per a la seva promoció, difusió, i interpretació.

  • Més informació: