Xarxa

Associacions vinculades als centres cívics

La Xarxa de Centres Cívics forma part de la comunitat, del territori, i treballa a partir de la proximitat i les relacions de confiança. Col·labora, participa, contribueix, juntament amb persones, grups i associacions del territori en la celebració d’actes populars i festius que contribueixen a una identificació col·lectiva, en la creació i promoció de coordinadores d’entitats del barri, en la col·laboració i creació de projectes comunitaris concrets i la celebració de reunions o assemblees de barri amb caire informatiu o altres temes d’interès general.

Associació de Veïns Pla de Palau-Sant Pau
  • Descripció:

    Des de l’'Associació de Veïns de Pla de Palau - Sant Pau i des de la resta d'’entitats, associacions i institucions que conformem el teixit associatiu del barri, estem convençuts que cal preservar les relacions socials, facilitar als infants models conductuals inspirats en valors positius i crear entre tots plegats un clima de convivència basat en l’'amabilitat.

  • Més informació:

    ferranoliveira@me.com
    http://pladepalausantpau.entitatsgi.cat
    ► Centre Cívic Pla de Palau