Xarxa

Associacions vinculades als centres cívics

La Xarxa de Centres Cívics forma part de la comunitat, del territori, i treballa a partir de la proximitat i les relacions de confiança. Col·labora, participa, contribueix, juntament amb persones, grups i associacions del territori en la celebració d’actes populars i festius que contribueixen a una identificació col·lectiva, en la creació i promoció de coordinadores d’entitats del barri, en la col·laboració i creació de projectes comunitaris concrets i la celebració de reunions o assemblees de barri amb caire informatiu o altres temes d’interès general.

Associació de veïns Montilivi
  • Descripció:

    L'Associació de Veïns i Veïnes de Montilivi és una entitat sense ànim de lucre creada el mes de desembre de 1977. Des dels seus orígens orienta la seva activitat en tasques de representació dels veïns i les veïnes del barri i forma part de l'important i tradicional moviment associatiu de Girona. Organitzwm, cursos, xerrades, jornades de temes d’interès general, edició de revistes, butlletins i altres publicacions. excursions, concerts, trobades, festes, cantades...

  • Més informació:

    avmontilivi@gmail.com
    ► www.montilivi.cat
    ► Centre Cívic Pla de Palau