Xarxa

Associacions vinculades als centres cívics

La Xarxa de Centres Cívics forma part de la comunitat, del territori, i treballa a partir de la proximitat i les relacions de confiança. Col·labora, participa, contribueix, juntament amb persones, grups i associacions del territori en la celebració d’actes populars i festius que contribueixen a una identificació col·lectiva, en la creació i promoció de coordinadores d’entitats del barri, en la col·laboració i creació de projectes comunitaris concrets i la celebració de reunions o assemblees de barri amb caire informatiu o altres temes d’interès general.

Associació Art-Crea
  • Descripció:

    Des de l'any 2003, l'Associació Art-Crea dinamitza i promou diferents activitats infantils i juvenils des de l'àmbit de les arts plàstiques. Més informació: 972 205 244

  • Més informació:

    ► Centre Cívic Pont Major