Xarxa

Associacions vinculades als centres cívics

La Xarxa de Centres Cívics forma part de la comunitat, del territori, i treballa a partir de la proximitat i les relacions de confiança. Col·labora, participa, contribueix, juntament amb persones, grups i associacions del territori en la celebració d’actes populars i festius que contribueixen a una identificació col·lectiva, en la creació i promoció de coordinadores d’entitats del barri, en la col·laboració i creació de projectes comunitaris concrets i la celebració de reunions o assemblees de barri amb caire informatiu o altres temes d’interès general.

Associació Cultural Jazz de Girona.com
  • Descripció:

    Té l'objectiu de promoure les activitats relacionades amb el jazz i fer-ne la difusió, principalment a través de la seva pàgina web.

    També organitzen cursos regulars i intensius.

    Es troben els dimecres de les 18 a 22 h al Centre Cívic de Pedret.

  • Més informació:

    www.jazzdegirona.com
    info@jazzdegirona.com
    ► Centre Cívic Pedret