Xarxa

Associacions vinculades als centres cívics

La Xarxa de Centres Cívics forma part de la comunitat, del territori, i treballa a partir de la proximitat i les relacions de confiança. Col·labora, participa, contribueix, juntament amb persones, grups i associacions del territori en la celebració d’actes populars i festius que contribueixen a una identificació col·lectiva, en la creació i promoció de coordinadores d’entitats del barri, en la col·laboració i creació de projectes comunitaris concrets i la celebració de reunions o assemblees de barri amb caire informatiu o altres temes d’interès general.

Associació de veïns del Pont Major
  • Descripció:

    Associació veïnal de referència al barri del Pont Major. Organitzen activitats festives i culturals, com ara la Festa Major del barri (juliol), Carnestoltes, activitats nadalenques, entre d'altres. Realitzen reunions periòdiques els dimecres a les 20 hores al centre cívic Pont Major.

  • Més informació:

    ► 972 20 52 44
    jmcastanyer@gmail.com
    ► Centre Cívic Pont Major