Xarxa

Associacions vinculades als centres cívics

La Xarxa de Centres Cívics forma part de la comunitat, del territori, i treballa a partir de la proximitat i les relacions de confiança. Col·labora, participa, contribueix, juntament amb persones, grups i associacions del territori en la celebració d’actes populars i festius que contribueixen a una identificació col·lectiva, en la creació i promoció de coordinadores d’entitats del barri, en la col·laboració i creació de projectes comunitaris concrets i la celebració de reunions o assemblees de barri amb caire informatiu o altres temes d’interès general.

Girona Banda Band
  • Descripció:

    La Girona Banda Band neix amb la voluntat d'integrar en un sol nucli diversos interessos, nivells, inquietuds . . . tot a l'entorn de la música. Per tant, s’adreça tant a estudiants actuals de música com a persones que toquen o han tocat algun ins trument i els agradaria formar part d’un conjunt musical de qualitat. En aquests moments la Girona Banda Band té 58 integrants.

  • Més informació: