Xarxa

Associacions vinculades als centres cívics

La Xarxa de Centres Cívics forma part de la comunitat, del territori, i treballa a partir de la proximitat i les relacions de confiança. Col·labora, participa, contribueix, juntament amb persones, grups i associacions del territori en la celebració d’actes populars i festius que contribueixen a una identificació col·lectiva, en la creació i promoció de coordinadores d’entitats del barri, en la col·laboració i creació de projectes comunitaris concrets i la celebració de reunions o assemblees de barri amb caire informatiu o altres temes d’interès general.

Associació FA Famílies Anònimes
  • Descripció:

    Grup d'ajuda mutua de familiars de persones amb problemes de drododependències. Es reuneixen al Centre Cívic de Sant Narcís els dissabtes de 18.00 a 19.30 hores. Podeu contactar al telèfon de l'entitat.

  • Més informació:

    ► Centre Cívic Sant Narcís