Xarxa

Associacions vinculades als centres cívics

La Xarxa de Centres Cívics forma part de la comunitat, del territori, i treballa a partir de la proximitat i les relacions de confiança. Col·labora, participa, contribueix, juntament amb persones, grups i associacions del territori en la celebració d’actes populars i festius que contribueixen a una identificació col·lectiva, en la creació i promoció de coordinadores d’entitats del barri, en la col·laboració i creació de projectes comunitaris concrets i la celebració de reunions o assemblees de barri amb caire informatiu o altres temes d’interès general.

Associació AL -ANON Familiars d'Alcohòlics
 • Descripció:

  Grup d'ajuda mutua per a familiars i/o amics d'alcohòlics.

  Reunions al Centre Cívic de Sant Narcís cada dimarts de 17.00 a 19.00 hores.

  Podeu contactar al telèfon de l'entitat 93 201 21 24.

 • Més informació:

  alanongirona@gmail.com
  WEB
  ► Centre Cívic Sant Narcís