Xarxa

Associacions vinculades als centres cívics

La Xarxa de Centres Cívics forma part de la comunitat, del territori, i treballa a partir de la proximitat i les relacions de confiança. Col·labora, participa, contribueix, juntament amb persones, grups i associacions del territori en la celebració d’actes populars i festius que contribueixen a una identificació col·lectiva, en la creació i promoció de coordinadores d’entitats del barri, en la col·laboració i creació de projectes comunitaris concrets i la celebració de reunions o assemblees de barri amb caire informatiu o altres temes d’interès general.

Banc del Temps Pla de Palau
  • Descripció:

    És un grup de gent disposada a intercanviar serveis, coneixements, tasques, en definitiva, el seu temps. Té per objectiu crear una xarxa de suport comunitari a la comarca que potenciï l'ajuda mútua i el sentiment de comunitat i permeti resoldre necessitats de la vida quotidiana i estalviar diners.

  • Més informació:

    contacte@bdtpladepalau.com
    www.bdtpladepalau.com/
    ► Centre Cívic Pla de Palau