Xarxa

Associacions vinculades als centres cívics

La Xarxa de Centres Cívics forma part de la comunitat, del territori, i treballa a partir de la proximitat i les relacions de confiança. Col·labora, participa, contribueix, juntament amb persones, grups i associacions del territori en la celebració d’actes populars i festius que contribueixen a una identificació col·lectiva, en la creació i promoció de coordinadores d’entitats del barri, en la col·laboració i creació de projectes comunitaris concrets i la celebració de reunions o assemblees de barri amb caire informatiu o altres temes d’interès general.

Casal La Patuleia
  • Descripció:

    Entitat de lleure integrada a la federació del barri de Sant Narcís. Organitzen el casal d'hivern en el Centre Cívic de Sant Narcís. El seu horari és dissabtes de 16.00 a 19.00 hores.

  • Més informació: