Xarxa

Associacions vinculades als centres cívics

La Xarxa de Centres Cívics forma part de la comunitat, del territori, i treballa a partir de la proximitat i les relacions de confiança. Col·labora, participa, contribueix, juntament amb persones, grups i associacions del territori en la celebració d’actes populars i festius que contribueixen a una identificació col·lectiva, en la creació i promoció de coordinadores d’entitats del barri, en la col·laboració i creació de projectes comunitaris concrets i la celebració de reunions o assemblees de barri amb caire informatiu o altres temes d’interès general.

Associació de Moldaus de Girona - DOR
  • Descripció:

    Amb seu al Centre Cívic Sant Narcis som un col·lectiu de gent de Moldàvia que organitza festes tradicionals moldaves i planifica lleure i oci amb elements de costums i tradicions nacionals. La junta es reuneix cada segon diumenge de mes de 16 a 19 al Centre Cívic Sant Narcis.

  • Més informació:

    nadia.cebotari@hotmail.com
    ► Centre Cívic Sant Narcís