Xarxa

Associacions vinculades als centres cívics

La Xarxa de Centres Cívics forma part de la comunitat, del territori, i treballa a partir de la proximitat i les relacions de confiança. Col·labora, participa, contribueix, juntament amb persones, grups i associacions del territori en la celebració d’actes populars i festius que contribueixen a una identificació col·lectiva, en la creació i promoció de coordinadores d’entitats del barri, en la col·laboració i creació de projectes comunitaris concrets i la celebració de reunions o assemblees de barri amb caire informatiu o altres temes d’interès general.

Associació de Prejubilats i Jubilats de Telefónica a Catalunya (ATELCAT Delegació a Girona)
 • Descripció:

  Associació que defensa els interessos dels *Prejubilats i Jubilats de Telefónica" mitjançant reunions periòdiques de la seva Junta Directiva, Assemblees que es realitzen en el Centre Cívic de Sant Narcís i actes reivindicatius. Edita un Full Informatiu amb el que informa puntualment els seus associats i associades.

  President: Andrés Pérez Velasco.
  Telèfon: 972 40 22 23.

 • Més informació:

  A.P.V.120643@telefonica.net
  ► Centre Cívic Sant Narcís