Xarxa

Associacions vinculades als centres cívics

La Xarxa de Centres Cívics forma part de la comunitat, del territori, i treballa a partir de la proximitat i les relacions de confiança. Col·labora, participa, contribueix, juntament amb persones, grups i associacions del territori en la celebració d’actes populars i festius que contribueixen a una identificació col·lectiva, en la creació i promoció de coordinadores d’entitats del barri, en la col·laboració i creació de projectes comunitaris concrets i la celebració de reunions o assemblees de barri amb caire informatiu o altres temes d’interès general.

Associació de Lleure Les Mosques del Pont Major
  • Descripció:

    Els fins de l'associació són agrupar i acollir a la mainada del barri del Pont Major de Girona. Promoure activitats culturals, lúdiques, esportives i socials. Col·laborar amb les entitats del sector i la ciutat.

  • Més informació:

    ► 972 20 52 44
    lesmosquesdelpont@hotmail.com
    ► Centre Cívic Pont Major