Xarxa

Associacions vinculades als centres cívics

La Xarxa de Centres Cívics forma part de la comunitat, del territori, i treballa a partir de la proximitat i les relacions de confiança. Col·labora, participa, contribueix, juntament amb persones, grups i associacions del territori en la celebració d’actes populars i festius que contribueixen a una identificació col·lectiva, en la creació i promoció de coordinadores d’entitats del barri, en la col·laboració i creació de projectes comunitaris concrets i la celebració de reunions o assemblees de barri amb caire informatiu o altres temes d’interès general.

Associació Cultural Russo Ucraïnesa Catalana Kalinketa
  • Descripció:

    Associació cultural russo-ucraïnesa-catalana fundada el 21 de desembre de 2009 a Girona, gràcies a la població russòfona i a la població autòctona que conviuen a Girona. La nostra organització, que no contempla cap mena de fi lucratiu, estarà formada per voluntaris. Tenim l'objectiu de preservar i donar a conèixer la cultura eslavooriental per tal d'afavorir la integració de la població eslava en la vida social de Catalunya.

  • Més informació:

    kalinketa@gmail.com
    ► Centre Cívic Pont Major