Xarxa

Associacions vinculades als centres cívics

La Xarxa de Centres Cívics forma part de la comunitat, del territori, i treballa a partir de la proximitat i les relacions de confiança. Col·labora, participa, contribueix, juntament amb persones, grups i associacions del territori en la celebració d’actes populars i festius que contribueixen a una identificació col·lectiva, en la creació i promoció de coordinadores d’entitats del barri, en la col·laboració i creació de projectes comunitaris concrets i la celebració de reunions o assemblees de barri amb caire informatiu o altres temes d’interès general.

Col·lectiu de Dones de Sant Narcís
  • Descripció:

    Associació de Dones de Sant Narcis, que treballen per promoure la participació de les persones en general i de les dones en particular, organitzant activitats i tallers, que sense caire lucratiu, possibilitin l'aprenentatge, la formació, l'esplai, la creació …. per incrementar el seu benestar i millorin el seu món relacional. També ens pots trobar al Facebook Dones De Sant Narcis.

  • Més informació: