Xarxa

Associacions vinculades als centres cívics

La Xarxa de Centres Cívics forma part de la comunitat, del territori, i treballa a partir de la proximitat i les relacions de confiança. Col·labora, participa, contribueix, juntament amb persones, grups i associacions del territori en la celebració d’actes populars i festius que contribueixen a una identificació col·lectiva, en la creació i promoció de coordinadores d’entitats del barri, en la col·laboració i creació de projectes comunitaris concrets i la celebració de reunions o assemblees de barri amb caire informatiu o altres temes d’interès general.

Fundació Astres
  • Descripció:

    Els podeu trobar al centre cívic sant narcís els dimecres de 17 a 19h fent activitats de lleure en l'àmbit de teatre per a persones que tenen el sindrome de down.

  • Més informació:

    dirsa@fundacioastres.org
    ► Centre Cívic Sant Narcís