Xarxa

Associacions vinculades als centres cívics

La Xarxa de Centres Cívics forma part de la comunitat, del territori, i treballa a partir de la proximitat i les relacions de confiança. Col·labora, participa, contribueix, juntament amb persones, grups i associacions del territori en la celebració d’actes populars i festius que contribueixen a una identificació col·lectiva, en la creació i promoció de coordinadores d’entitats del barri, en la col·laboració i creació de projectes comunitaris concrets i la celebració de reunions o assemblees de barri amb caire informatiu o altres temes d’interès general.

Associació Família i Salut Mental de Girona i Comarques
 • Descripció:

  Treballem per millorar la qualitat de vida dels familiars i la integració social de les persones amb un trastorn mental. Oferim als associats els següents serveis: Servei d'Atenció a les Famílies, Grups d'ajuda mútua pels familiars i/o cuidadors, conferències obertes a tothom, clubs socials i Respirs familiars.

 • Més informació:

  ass_smental_girona@hotmail.com
  http://familiaisalutmental.entitatsgi.cat
  ► 972 200 463
  ► Centre Cívic Sant Narcís