Xarxa

Cursos i tallers. Curs 2019-2020

Preinscripcions de l'1 al 15 de setembre de 2019

Per a més informació podeu adreçar-vos directament al centre cívic de referència.

INFORMACIÓ

Passos a seguir per formalitzar la preinscripció

IMPORTANT: és obligatori llegir amb atenció la informació següent abans de fer la preinscripció, per evitar malentesos i saber quins són els vostres drets i deures com a participants en les activitats.

Per fer la preinscripció cal entrar al web de l’Ajuntament de Girona www.girona.cat/inscripcions de l’1 al 15 de setembre de 2019 ambdós inclosos.
No cal fer la preinscripció el primer dia a primera hora, mentre s’hagi fet dins el període assenyalat n’hi ha prou, ja que l’ordre de preinscripció no dóna cap tipus de privilegi. En el cas que hi hagi més sol·licituds que places disponibles es farà un sorteig.

Un cop accediu al web d'inscripcions heu de registrar-vos amb un usuari i contrasenya que us permetrà accedir a les activitats. Amb un registre pots inscriure’t tu i els teus fills/es o altres persones. Si ja us heu registrat en alguna altra ocasió no cal que ho torneu a fer.

Primer haureu d’escollir l’oferta d’activitats: Cursos i Tallers de la Xarxa de Centres Cívics 2019-2020. Desprès seguiu els passos que us indiquen fins a trobar l’activitat a què us voleu inscriure.

La major part dels cursos i tallers no tenen limitació de sol·licitud de places. En alguns cursos anuals, trobareu que només es permet fer una preinscripció per persona, amb tres opcions d’activitats ordenades per prioritat. És important que les sol·liciteu per ordre de preferència, per si no obteniu plaça en la primera activitat escollida. El sorteig es farà sempre entre les sol·licituds presentades en primera opció. Si un cop fet aquest sorteig no s’entra a la primera activitat escollida el programa informàtic busca si queden places lliures en les altres opcions. Si tampoc hi ha places lliures, es queda en reserva de la primera opció escollida.

ATENCIÓ: si una mateixa persona vol inscriure’s en dues activitats de grups diferents, caldrà que faci dues preinscripcions diferents.

Cal que ompliu el formulari amb totes les dades que es demanen (la manca d’alguna d’aquestes informacions pot invalidar la sol·licitud).

Durant el període de preinscripció amb el vostre usuari i contrasenya podreu anul·lar la preinscripció.

IMPORTANT: Si heu de fer un canvi en una preinscripció, cal anul·lar-la i fer-ne una de nova. Les persones inscrites són les responsables en última instància de comprovar que la preinscripció s’hagi fet correctament.

En cas que es detectin duplicitats de preinscripcions, només es donarà com a vàlida la darrera presentada, i les anteriors no es consideraran ni computaran.

El 16 de setembre, en aquelles activitats on la demanda superi l’oferta de places disponibles, es farà un sorteig mitjançant un sistema informàtic aleatori.

En el sorteig és donarà preferència a les persones empadronades a Girona. El fet d’haver estat inscrit en alguna activitat en períodes o anys anteriors no dóna prioritat en el sorteig.

A partir del 16 de setembre rebreu un correu electrònic informant-vos que podeu consultar la resolució de places mitjançant el vostre usuari i contrasenya a la web www.girona.cat/inscripcions. Per aquest motiu és important tenir el correu electrònic actiu. Si teniu plaça, a la web també se us informarà de com i quan podeu realitzar el pagament. La informació de la web també la podeu obtenir de forma presencial al Centre Cívic on s’organitza l’activitat.


Passos a seguir per formalitzar l'inscripció i el pagament

RENÚNCIA D’UNA PLAÇA ASSIGNADA: en el cas que hàgiu obtingut una plaça i vulgueu renunciar-hi, caldrà que ho notifiqueu per escrit o per correu electrònic al Centre Cívic on s’organitza l’activitat el més aviat possible per donar opció a les reserves per ocupar les places vacants.

A partir del 17 de setembre podeu passar per la recepció del centre cívic on es durà a terme l’activitat per presentar la documentació que acredita que sou mereixedors d’un descompte. No feu cap pagament fins que es confirmi que el descompte us ha estat aplicat.

Si no pagueu la inscripció en el termini establert (veureu la informació de cada activitat a la web d’inscripcions) es procedirà a donar-vos de baixa i traspassar la vostra plaça a la primera persona de la llista de reserva.

En les activitats anuals que permeten pagament fraccionat, el primer rebut es pot pagar fins el dia 27 de setembre i el segon rebut fins el dia 1 de desembre de 2019.

Si en alguna activitat no s’ocupa el mínim de places establert, aquesta es pot anul·lar sense garantir plaça en un altre curs de característiques similars i/o iguals.

En els cursos on hi hagi baixes o es decideixi ampliar places es trucarà els preinscrits en situació reserva seguint l’ordre establert per sorteig.

En les activitats on després del sorteig quedin places lliures, s’ampliarà el període d’inscripcions fins al dia abans de començar el curs.

No s’admetran devolucions si no són per causes que es puguin considerar de força major i degudament justificades, com per exemple malaltia que impossibilita fer l’activitat, que caldrà justificar amb un informe mèdic, o canvi forçós de domicili a una altra població, que caldrà justificar amb el canvi d’empadronament.

La Xarxa de Centres Cívics i les diferents entitats organitzadores es reserven el dret de modificar qualsevol aspecte de la programació, sempre que sigui per causes justificades.


Descomptes

En els cursos organitzats pels centres cívics es farà un descompte del 20% a estudiants majors de 16 anys, jubilats, aturats, famílies nombroses i famílies monoparentals.

Els cursos marcats amb (*) tenen un descompte per part de l’entitat organitzadora. Els marcats amb (**) són gratuïts per als socis de l’entitat organitzadora.

A l’hora de fer la preinscripció, en cada activitat hi trobareu l’explicació dels descomptes que preveu, les condicions per acollir-s’hi i com s’han de demanar i/o justificar.

En cap cas els descomptes són acumulatius.