Xarxa

Serveis de la xarxa de centres cívics

 

  

Servei d'informació i atenció ciutadana

El servei d’informació i atenció ciutadana ofereix informació general referent a beques, transport, inscripcions escolars, activitats d’estiu i serveis socials, entre d’altres. Pretén també oferir informació general sobre campanyes i activitats socials, culturals i de lleure de la ciutat. També és el servei de registre d'entrada de documents i del padró municipal.

Aquest servei respon al projecte "L'Ajuntament més a prop" de l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana que es va descentralitzar a cada barri amb tot allò que fins aleshores només es podia fer a l'Ajuntament. La desconcentració dels serveis centrals es va fer amb l'objectiu de millorar l'accés a la ciutadania.

Podeu veure els horaris on els trobareu als centres cívics a www.girona.cat/ic
 

L'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC) us ofereix:
 

 

Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de Girona.

Orientació sobre els tràmits que hagueu de fer, lliurament dels models de sol·licitud i registre.

Directori de l'Ajuntament.

Informació d'equipaments, actes d'agenda, associacions i serveis de la ciutat de Girona.

Recepció dels avisos i suggeriments per telèfon o presencialment. Bústia d'avisos i suggeriments.

Lliurament de plànols de la ciutat, guies, etc.

Informació del transport públic urbà i interurbà. Tramitació del Padró Municipal d'Habitants

Tramitació del Cens d'Animals de Companyia Exposició pública de documents i llibres de decrets municipals.

Ajuda a la consulta, projectes a exposició pública i materials informatius administratius.

Edictes i anuncis de les administracions públiques.

Lliurament de bases de les convocatòries i concursos locals.

Lliurament de duplicats de rebuts pagats en període anual de cobrament d'impostos i taxes i domiciliacions bancàries de pagaments.

Difusió d'informació a través de les cartelleres de la ciutat i les bustiades de distribució d'informació municipal.

Lliurament de les targes de bus T70 i T18.

Entitat de Registre Col·laboradora de CATCert on es pot sol·licitar l'idCAT.