Xarxa

Sol·licitud d'ús de les instal·lacions

La Xarxa de Centres Cívics posa a disposició diferents espais amb la voluntat de fomentar la participació d'entitats i organitzacions sense ànim de lucre i de tota la ciutadania en el desenvolupament de la ciutat i en el desplegament de programes, projectes, assajos, serveis i activitats que la fan possible.

També posa a disposició els seus espais a les entitats i associacions de Girona perquè puguin disposar d'una seu social.

Procediment de sol·licitud d'ús

PAS 1

ACTIVITAT PUNTUAL:
En el cas que una entitat o associació desitgi sol·licitar un espai per realitzar-hi una activitat puntual, haurà de trucar en primer lloc al centre cívic corresponent per tal de poder consultar prèviament la disponibilitat d’espai o sala.


ESPAI DE TEMPS PERLLONGAT - SEU SOCIAL:
Quan la sol·licitud es refereixi a la utilització del centre cívic per a un espai de temps perllongat i a la condició de seu social de l'entitat, l'autorització estarà subjecte a l'acceptació i el compliment de les condicions d'ús del propi centre cívic.

En funció del tipus d’entitat i de les activitats a realitzar, s’aplicaran, si s’escau, els preus públics vigents previstos a les ordenances municipals.
 

PAS 2

En cas d’haver-hi disponibilitat d’espai ja es podrà tramitar la instància.

PERSONES JURÍDIQUES:
Es presentarà la sol·licitud electrònicament a través del e-registre de la seu electrònica 

Les entitat o associació estan obligades a presentar-ho electrònicament, segona la Llei 39/2015. Caldrà fer el registre amb un certificat electrònic per a entitats (instruccions de com obtenir-lo).


PERSONES FÍSIQUES:
Les persones físiques poden presentar-ho al registre general d'entrada de documents de forma presencial. Es troba a les Oficines d'Informació i Atenció Ciutadana i al seu web podeu consultar les adreces i horaris de l'OIAC.