Xarxa

Serveis de la xarxa de centres cívics

 

  

Suport a les associacions

Els centres cívics són una oportunitat per a les entitats d'organitzar, organitzar-se i construir plegats una millor ciutat. El teixit associatiu és un element clau per a la bona convivència i la transformació en tots els barris de la ciutat. Des de la Xarxa de centres cívics oferim suport a les diferents associacions (Associacions de veïns, col·lectius de dones, associacions de gent gran, entitats de lleure, associacions culturals i socials) per tal que puguin desenvolupar les seves iniciatives socials i treballar plegats per a la millora social dels barris.

Principals accions:
 

Oferim seu social a les entitats gironines que ho necessiten

Donem suport en la organització d'actes i activitats impulsades des del món associatiu local

Posem a disposició el servei de comunicació, difusió i gestió de les activitats que organitzen.

Cessió d'espais i altres materials per a cadascuna de les activitats


Actualment, la xarxa de centres cívics acollim més de 450 associacions que desenvolupen a través dels centres cívics, les seves propostes i activitats socials, veïnals, formatives i culturals.