Xarxa

La xarxa de centres cívics

 

  

Objectius de la xarxa

La Xarxa de Centres Cívics pretén contribuir a la cohesió social i a la promoció de col·lectius i individus, mitjançant la cultura, la participació i les relacions socials.

Facilitar i promoure l’accés i l’expressió cultural

Oferir i acollir activitats i serveis per a públics de totes les edats.

Proporcionar les eines i els recursos necessaris perquè tota la ciutadania pugui accedir a la cultura.

Aportar recursos i generar processos que promoguin la demanda cultural.

Oferir una gamma àmplia d’activitats formatives que proporcionin experiències significatives, aprenentatges i relacions.

Promoure escenaris d’expressió individual i col·lectiva.

Promoure una cultura del pensament, dels valors ètics, de la sensibilitat i la crítica.

Fomentar la vida associativa i la participació ciutadana

Fer de la programació una intervenció que fomenti la participació i l’expressió ciutadana.

Oferir espais dinàmics de relació, solidaritat i participació ciutadana.

Acollir i donar suport de qualitat a l’associacionisme.

Garantir la màxima pluralitat en l’accés i l’ús dels centres per part de les entitats.

Afavorir canals i espais, identificant necessitats, persones i grups motor, que facilitin la creació de noves entitats.

Promoure el compromís de la ciutadania individualment i col·lectivament en els mecanismes de gestió i programació del centre.

Promoure i regular la delegació de responsabilitats i la participació de les associacions i grups en el centre. Utilització d’espais, organització d’activitats pròpies i participació en la programació del centre.

Oferir escenaris, processos i oportunitats de participació individual i col·lectiva.

Generar processos d’interacció social i d’identificació col·lectiva

Generar formes organitzatives diverses, vinculades a les noves necessitats, demandes i propostes del territori i la població.

Crear vincles i relacions de confiança amb persones significatives, organitzacions i serveis de la comunitat i promoure interacció entre elles.

Crear i promoure escenaris de participació i interacció vinculats a explicitar, promoure i defensar la identificació col·lectiva.

Acompanyar i promoure la vertebració de recursos institucionals i comunitaris en el territori en la dimensió cultural, social i formativa. 

Articular barri i ciutat: en la dimensió cultural, participativa i de relacions socials

Integrar la programació en l'oferta i la demanda del barri i la ciutat.

Construir una lectura de la ciutat a partir de l’experiència, el coneixement i les interaccions de cada centre cívic.

Acompanyar i promoure la vertebració de recursos institucionals i comunitaris de la ciutat en la dimensió cultural, social i formativa.

Promoure la relació i l’intercanvi entre associacions del barri i altres de la resta de la ciutat.

Promocionar el patrimoni cultural, artístic i ambiental del barri i fomentar el seu coneixement i divulgació a diferents nivells.

Projectar el centre cívic cap a la ciutat.