Centre

EMA, EMHU, Aula d'escriptura, Mot, cessió d'espais Escola Municipal d'Art. EMA Escola Municipal d'Humanitats. EMHU Aula d'escriptura MOT. Festival de literatura. Girona-Olot Centre Cultural La Mercè