Centre

Cessió d'espais

El Centre Cultural La Mercè ofereix la possibilitat d'utilitzar els seus espais amb una sol·licitud prèvia de cessió i segons les condicions d'ús establertes.
Per obtenir l’autorització d’ús, cal tenir en compte els aspectes següents: 

Cal fer les peticions en un termini mínim de 15 dies naturals abans de l’activitat. 

S’han d’adreçar les peticions al registre d'entrada de documents de l’Ajuntament de Girona o tramitar-les en línia. 

El registre d'entrada es troba a les oficines d'Informació i Atenció Ciutadana que l'Ajuntament té en diferents edificis de la ciutat. [Veure adreces i horaris]

Si es vol sol·licitar a través d'Internet cal que la persona interessada disposi d’un certificat electrònic reconegut per l’Agència Catalana de Certificació (CATCert), és a dir, un idCAT, e-DNI, T-CAT o el Camerfirma per a empreses. Els certificats electrònics de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) també són vàlids.

No obstant això, es recomana fer una consulta telefònica prèvia al mateix centre (tel. 972 223 305) o bé escriure un correu electrònic a ccm@ajgirona.cat per conèixer la disponibilitat dels espais i el pressupost, segons l’ordenança fiscal reguladora de la taxa de prestació de serveis mitjançant la utilització d’instal·lacions municipals. Aquesta consulta no suposa la reserva de les instal·lacions. 

El centre informarà als sol·licitants de la reserva definitiva dels espais, així com de les condicions particulars de la cessió i la utilització.

Un cop obtinguda l’autorització d’ús, caldrà fer efectiu el pagament del full de liquidació corresponent.

Espais disponibles que es poden sol·licitar:

- Auditori
- Sala polivalent
- Aula 1
- Aula 2
- Claustre
- Sala pati
- Sala claustre

Podeu veure les característiques dels espais, fotografies i de més a l'apartat Espais del web.

NOTA:

El servidor on s'allotja la seu electrònica utilitza un certificat de seguretat de CATCert (https) i es possible que el navegador presenti un avís de seguretat, ja que aquest tipus de certificació no ve instal·lada per defecte (cal que afegiu la seu electrònica com a lloc d'excepció).

La Mercè Girona
 • De qui depèn:

  Àrea de Cultura

 • Adreça:

  Pujada de la Mercè, 12
  17004 - GIRONA

 • Telèfon:

  972 223 305

 • A/e:
 • Web:
 • Horaris:

  OBERTURA DEL CENTRE:
  De dilluns a divendres
  de 9 a 14 h i de 16 a 21 h
  Agost tancat.

  EXPOSICIONS:
  De dilluns a divendres 
  de 9.30 a 13.30 h i de 16.30 a 20.30 h

  Secretaria EMA i EMHU:
  Matí: de dilluns a divendres de 9 a 14 h
  Tarda: dimarts i dijous de 16 a 19 h
  Del 25 de juny al 31 de juliol, matins de 9 a 14 h

Veure en el plànol: