Centre

Calendari acadèmic de l'EMA. Curs 2017-2018

Període de preinscripció:

Del 4 al 14 de setembre de 2017, ambdós inclosos

Les matrícules es faran per Internet a www.girona.cat/inscripcions

També es facilitarà la matrícula a les oficines del Centre Cultural La Mercè, per telèfon, al 972 22 33 05, de dilluns a divendres de 9 a 14 h i dimarts i dijous de 17 a 20 h.

Tota la informació referent al pagament dels cursos i la normativa, la podeu trobar en el web de l’Escola Municipal d’Art: www.girona.cat/ema

Sorteig de places

El dia 18 de setembre de 2017 es procedirà al sorteig de places.

Matrícula de tallers

Un cop realitzat el sorteig es podrà efectuar la matrícula dels tallers en el període de:
Del 19 de setembre al 26 de setembre de 2017.

Matrícula pels monogràfics de 2018

Matrícula directa a partir del 18 de setembre.

Matrícula reduïda

S’aplicarà el 15% de descompte als titulars de la targeta del Club Girona Cultura empadronats a la ciutat i als titulars de la mateixa targeta d’edats compreses entre 16 i 25 anys, així com a les famílies nombroses, persones en situació d’atur i pensionistes.

S’aplicarà el 10% de descompte als titulars de la targeta Club Girona Cultura que no estiguin empadronats a Girona i als socis del GEiEG.

Els descomptes no són acumulables.

Caldrà presentar una fotocòpia del document que acrediti aquesta circumstància a la secretaria del centre.

ELS DESCOMPTES NO SÓN ACUMULABLES

Calendari del curs 2017-2018:

Data d'inici de curs: 2 d'octubre de 2017
Data de final de curs: 15 de juny de 2018

Vacances:

Vacances de Nadal: del 23 de desembre del 2017 al 9 de gener de 2018
Vacances de Setmana Santa: del 24 de març al 2 d'abril

Dies no lectius

13 d'octubre i 7 de desembre