Centre

Oferta formativa 2018-2019

 

 

Inscripcions a l'EMA

 

Passos a seguir per formalitzar la preinscripció

IMPORTANT: és obligatori llegir amb atenció la informació següent abans de fer la preinscripció, per evitar malentesos i saber quins són els vostres drets i deures com a participants en les activitats.
S’obrirà un període de preinscripció a tots els tallers, i, un cop acabat aquest període, es farà, mitjançant un sistema informàtic, un sorteig en aquells tallers en què el nombre de preinscripcions superi les places disponibles.


IMPORTANT: Per poder matricular-se en els tallers nivell II o superior cal haver realitzar el nivell I. En cas que un alumne no hagi cursat el nivell anterior, pot realitzar la prematrícula però ha de concertar una entrevista prèvia amb el professorat abans de poder formalitzar la matrícula.

 1. Per fer la preinscripció cal entrar al web del Sistema d'inscripcions municipal www.girona.cat/inscripcions 
  No cal fer la preinscripció el primer dia a primera hora, mentre s’hagi fet dins el període assenyalat n’hi ha prou, ja que l’ordre de preinscripció no dóna cap tipus de privilegi.
  En el cas que hi hagi més sol·licituds que places disponibles es farà un sorteig.
 2. Un cop accediu al web d'inscripcions heu de registrar-vos amb un usuari i contrasenya que us permetrà accedir a les activitats. Amb un registre pots inscriure’t tu i els teus fills/es o altres persones. Si ja us heu registrat en alguna altra ocasió no cal que ho torneu a fer.
 3. Primer haureu d’escollir l'oferta d’activitats. Desprès seguiu els passos que us indiquen fins a trobar l’activitat a què us voleu inscriure.
 4. Cal que ompliu el formulari amb totes les dades que es demanen (la manca d’alguna d’aquestes informacions pot invalidar la sol·licitud).
 5. Durant el període de preinscripció amb el vostre usuari i contrasenya podreu anul·lar la preinscripció.
  IMPORTANT: Si heu de fer un canvi en una preinscripció, cal anul·lar-la i fer-ne una de nova. Les persones inscrites són les responsables en última instància de comprovar que la preinscripció s’hagi fet correctament.
 6. En cas que es detectin duplicitats de preinscripcions, només es donarà com a vàlida la darrera presentada, i les anteriors no es consideraran ni computaran.
 7. Un cop acabat el període de preinscripció, en aquelles activitats on la demanda superi l’oferta de places disponibles, es farà un sorteig mitjançant un sistema informàtic aleatori. El fet d’haver estat inscrit en alguna activitat en períodes o anys anteriors no dóna prioritat en el sorteig.
 8. A l'endemà del sorteig rebreu un correu electrònic informant-vos que podeu consultar la resolució de places mitjançant el vostre usuari i contrasenya a la web www.girona.cat/inscripcions. Per aquest motiu és important tenir el correu electrònic actiu. Si teniu plaça, a la web també se us informarà de com i quan podeu realitzar el pagament. La informació de la web també la podeu obtenir de forma presencial al Centre Cultural de la Mercè on s’organitza l’activitat.

Renúncia d’una plaça assignada

En el cas que hàgiu obtingut una plaça i vulgueu renunciar-hi, caldrà que ho notifiqueu per escrit o per correu electrònic a l’Escola Municipal d’Art, abans de l'inici de curs, per donar opció a les reserves a ocupar les places vacants.

Condicions generals de participació

 1. Si en algun taller no s’ocupa el mínim de places establert, aquesta es pot anul·lar sense garantir plaça en un altre curs de característiques similars i/o iguals.
 2. Una inscripció queda formalitzada en el moment en què es fa el pagament.
  IMPORTANT: en cas que el pagament de l’activitat no es faci en el termini establert, es perdrà la plaça automàticament.
 3. En els cursos on hi hagi baixes o es decideixi ampliar places es trucarà els preinscrits en situació reserva seguint l’ordre establert per sorteig.
 4. En les activitats on després del sorteig quedin places lliures, s’ampliarà el període d’inscripcions fins al dia abans de començar el curs.
 5. No s’admetran devolucions si no són per causes que es puguin considerar de força major i degudament justificades, com per exemple malaltia que impossibilita fer el taller, que caldrà justificar amb un informe mèdic, o canvi forçós de domicili a una altra població, que caldrà justificar amb el canvi d’empadronament.
 6. L’Escola Municipal d’Art es reserva el dret de modificar qualsevol aspecte de la programació, sempre que sigui per causes justificades.
 7. A l’hora de fer la preinscripció, trobareu l’explicació dels descomptes que preveu, les condicions per acollir-s’hi i com s’han de demanar i/o justificar.
 8. En cap cas els descomptes són acumulatius.