Centre

Projecte formatiu de l'EMA

L'Escola Municipal d'Art ofereix una experiència docent i cultural singular en el sentit que els seus professors són artistes, la qual cosa afavoreix uns tallers més interessants des del punt de vista educatiu i cultural. La programació que oferim per al proper 2018-2019 se centra en tres eixos de treball: emaXics, taller i monogràfics. 

La línia de treball pensada per als més joves de l'escola —a partir dels 6 anys— és emaXics, orientada a introduir-los en el llenguatge visual i plàstic mitjançant tres àrees de treball principal: el color, el dibuix i el volum.

En l’àmbit infantil, l’escola ofereix un projecte innovador conjuntament amb l’Escola de Música Moderna de Girona i El Galliner. Centre de formació teatral per tal d’oferir una formació transversal en arts (plàstica, música, expressió, moviment i dansa) sota el nom de Jardí artístic pensat per a infants de 4 a 6 anys.

D’altra banda, els tallers artístics, de durada anual o semestral, permeten l’accés a una disciplina artística des d’un nivell inicial fins a un nivell avançat. L’escola ofereix tallers de ceràmica, dibuix, escultura, fotografia, gravat, pintura i tapís. 

L’oferta de cursos monogràfics acull propostes singulars que permeten complementar la docència dels tallers i descobrir altres disciplines artístiques o artesanals. Aquesta formació té una durada més reduïda i intensa.

Espais de l'EMA

L’escola disposa d’uns equipaments perfectament equipats per al desenvolupament de l’activitat que li és pròpia, essent aquests espais els que segueixen:
 

Taller de gravat

Taller d'art

Aula digital

Taller de ceràmica

Taller d'escultura

Taller de pintura

Taller de dibuix

Taller de plàstica

Aula 1 i 2 (compartida amb la resta del centre)

Sala d’Exposicions

Sala Pati

Sala Claustre

Sala de professors