Centre

Informació pràctica i inscripcions de l'EMHU

Inscripcions

Algunes de les activitats de l'Escola Municipal d'Humanitats requereixen inscripció gratuïta. Aquesta mesura té tres finalitats: gestionar les places disponibles, donar prioritat a les persones inscrites en cas de no disposar de places suficients i expedir un certificat d'assistència a les persones interessades.

Les inscripcions es fan a través del Sistema d'inscripcions de l'Ajuntament de Girona:

 


Qualsevol consulta derivada de les inscripcions i matrícules per les activitats de l’Escola Municipal d’Humanitats pot fer-se enviant un missatge per correu electrònic a l’adreça emhu@ajgirona.cat; trucant al telèfon 972 223 305; o de manera presencial al centre cultural La Mercè durant l’horari de secretaria que és de dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 h i els dimarts i dijous de 16 a 19.30 h.

Matrícula reduïda

Per els descomptes a les matrícules de l’Aula d’Escriptura consulteu les condicions al www.girona.cat/aulaescriptura.

Certificats d’assistència

Les persones que s’hagin inscrit a una activitat de l’Escola i hagin assistit al 80% de les sessions tindran dret a un certificat d’assistència. Amb aquesta finalitat a cada sessió es posarà a disposició dels alumnes un full de control que caldrà signar si es vol obtenir el certificat. El document s’enviarà per correu electrònic a les persones que el sol·licitin.

Enquestes

L’opinió dels usuaris és indispensable en la nostra proposta cultural. Per això, en finalitzar els cicles o cursos de l’Escola d’Humanitats enviem una enquesta de valoració a les persones inscrites que ens ajuda a continuar millorant el servei que els oferim.