CEM

Acords i documents

 

Acords - Curs 2016-2017

Acords aprovats pel Ple - Novembre de 2016

Acord sobre el nomenament dels nous membres del CEM

Acord sobre l'aprovació de la memòria del curs 2015-2016

Acord sobre les dades d'escolarització en l'inici del curs 2016-2017

Acord sobre la creació del butlletí electrònic del consell

Acords - Curs 2015-2016

Acords aprovats pel Ple - Juny de 2016

Resultats de la preinscripció a Educació Infantil, Primària i ESO 2016-2017

Recomanació del calendari i horari escolar 2016-2017

Acord sobre l'edició del calendari escolar curs 2016-2017

Acord per a la renovació parcial dels membres del CEM.
Procés electoral 2016

Acord sobre la celebració del VI Cicle de cinefòrum d'educació

Acord sobre la celebració de la XXIII Diada de cooperació solidària

Resolució de la convocatòria 2015 de la Beca Joaquim Franch

Acords aprovats pel Ple - Febrer de 2016

Acord per a la renovació parcial dels membres del CEM.
Procés electoral 2016

Acord sobre l'oferta educativa 2016-2017

Acords aprovats pel Ple - Novembre de 2015

Acord sobre el nomenament dels nous membres del CEM

Acord sobre l'aprovació de la memòria del curs 2014-2015

Acord sobre les dades d'escolarització en l'inici del curs 2015-2016

Acords - Curs 2014-2015

Acords aprovats pel Ple - Juny de 2015

Ratificació calendari i horari escolar 2015 2016

Acord sobre l'edició del calendari escolar curs 2015 2016

Acord sobre els resultats del procés de renovació parcial CEM 2015

Acord sobre la valoració del procés de preinscripció al curs 2015 2016

Acord sobre l'enquesta de l'aplicació de la normativa d'ús dels mòbils

Acord sobre la convocatòria de la Beca Joaquim Franch 2015

Acord sobre la realització del V Cicle de Cinefòrum d'Educació

Acord sobre la realització de la XXII Diada de Cooperació

Acord sobre enquesta i activitats sobre participació

Acords aprovats pel Ple - Febrer de 2015

Acord sobre la renovació parcials dels membres del CEM.
Procés electoral 2015

Acord sobre l'oferta educativa pel curs 2015-2016

Acords aprovats pel Ple - Octubre de 2014

Acord sobre la revisió del reglament del Consell Municipal d’Educació

Acord sobre la recomanació de l'aplicació de la normativa única sobre la utilització dels mòbils als centres d'educació secundària de Girona

Acord sobre la memòria corresponent a les activitats i actuacions del CEM del curs 2013-2014

Acords - Curs 2013-2014

Acords aprovats pel Ple - Juny de 2014

Ratificació del calendari i horari escolar per al curs 2014-2015

Acord sobre la celebració de la XXI Diada de cooperació solidària del CEM

Acord sobre els resultats de la preinscripció escolar per al curs 2014-2015

Acord sobre l'organització de la jornada de participació

Acord aprovat pel CEM sobre la resolució de la Beca Joaquim Franch

Acord de renovació parcial dels membres del CEM 2014

Acord del CEM sobre l'edició del calendari escolar per al curs 2014-2015

Acords aprovats pel Ple - Març de 2014

Acords per demanar acreditacions per les hores de participació al CEM

Acord per a la renovació parcial dels membres del CEM 2014

Acords aprovats pel Ple - Gener de 2014

Acord sobre la no renovació dels llibres de text per al curs 2014-2015

Consell Municipal d'Educació (CEM)
  • Àrea de què depèn:

    Àrea de Ciutadania
    Regidoria d'Educació i Esports

  • Adreça:

    Secretaria Tècnica del CEM
    Educació
    Plaça del Vi, 1
    17004 - GIRONA

  • Telèfon:

    972 419 403

  • A/e:
  • Web:
  • Horari:

    De dilluns a divendres de 8 a 15 h