CEM

Activitats

El Consell Municipal d'Educació gestiona directament un petit programa d’activitats. Activitats on s’intenta implicar totes les parts que constitueixen el teixit educatiu de la ciutat i els propis ciutadans en un projecte comú de ciutat.

 

Calendari escolar

Calendari escolarCada any el Consell Municipal d'Educació elabora, edita i distribueix un calendari escolar on es recullen els dies festius, els períodes de vacances, les dates referents a l’activitat del mateix Consell i les dates més significatives que afavoreixen un treball vers la pau i els valors que conformen els drets humans.

La proposta es configura com una eina que el CEM adreça als centres educatius i a la ciutat per tenir presents totes les dates abans referides en el moment de programar l’activitat general del centre o de l’entitat.