CEM

Activitats

El Consell Municipal d'Educació gestiona directament un petit programa d’activitats. Activitats on s’intenta implicar totes les parts que constitueixen el teixit educatiu de la ciutat i els propis ciutadans en un projecte comú de ciutat.

 

Diada de Cooperació Solidària

 

Des de fa anys, el Consell Municipal d’Educació i el Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació proposen als centres educatius la celebració d’una diada per a la reflexió sobre la cooperació solidària. Aquesta diada és presentada en forma d’assemblea d’alumnes, on s’explica, s’il·lustra i s’exemplifica el que cada grup ha treballat en el seu centre.

Cada any s’elegeix conjuntament entre els dos consells un tema específic de cooperació i solidaritat al voltant del qual gira el treball que es desenvolupa a la diada. A partir del tema escollit s’elabora una proposta de treball que és enviada als centres interessats a participar per tal que serveixi com a element didàctic de treball previ.

La bona acollida per part dels centres i dels alumnes participants durant els cursos que es porta celebrant la diada ha fet que es consolidi com un recurs educatiu per als centres.

 

Relació de temes treballats en altres edicions

Fins al curs 2001-2002, el CEM celebrava la “Diada de Cooperació Solidària” i el Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació celebrava una “Assemblea d’alumnes”. A partir del curs 2001-2002 els dos consells fan una proposta conjunta sota el títol “Diada de Cooperació Solidària”.

Curs Consell Municipal d'Educació Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació
1994-1995 No hi havia temes concrets, cada escola treballava els temes que volia relacionats amb la cooperació i la solidaritat. (tema no disponible)
1995-1996 La igualtat i la solidaritat
1996-1997 Donar a conèixer els agermanaments de la ciutat de Girona (Bluefields i Farsia)
1997-1998 Marxa contra l’explotació infantil
1998-1999 50è aniversari de la Declaració Universal dels DD.HH. (recurs educatiu: coneguem els DD.HH.)
1999-2000 40è aniversari de la Declaració Universal dels Drets de l’Infant i del 10è aniversari de la Convenció sobre els Drets de l’Infant
2000-2001 Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat
2001-2002 VIII Diada de Cooperació Solidària: La pobresa al món
2002-2003 IX Diada de Cooperació Solidària: La immigració
2003-2004 X Diada de Cooperació Solidària: L’aigua
2004-2005 XI Diada de Cooperació Solidària: La cultura de la pau
2005-2006 XII Diada de Cooperació Solidària: El comerç just
2006-2007 XIII Diada de Cooperació Solidària: els Objectius del Mil·leni
2007-2008 XIV Diada de Cooperació Solidària: els Drets Humans
2008-2009 XV Diada de Cooperació Solidària: dret a l'educació
2009-2010 XVI Diada de Cooperació Solidària: la diversitat cultural
2010-2011 XVII Diada de Cooperació Solidària: I tu, què consumeixes? Per un consum responsable, sostenible i solidari
2011-2012 XVIII Diada de Cooperació Solidària: L'aigua, font de vida, un recurs escàs i necessari
2012-2013 XIX Diada de Cooperació Solidària: Sobirania alimentària, l'alimentació no és un joc
2013-2014 XX Diada de Cooperació solidària: Desenvolupament sostenible
2014-2015 XXI Diada de Cooperació Solidària: Drets dels infants, ara, aquí i arreu
2015-2016 XXII Diada de Cooperació Solidària: "I tu d'on ets? i tu com vius? Condicions de vida i migracions"
2016-2017 XXIII Diada de Cooperació Solidària: "L’'aigua, font de vida, un recurs escàs i necessari”"