CEM

Activitats

El Consell Municipal d'Educació gestiona directament un petit programa d’activitats. Activitats on s’intenta implicar totes les parts que constitueixen el teixit educatiu de la ciutat i els propis ciutadans en un projecte comú de ciutat.

 

Jornada del CEM

Des del curs 1992-1993, el primer dissabte del mes de febrer de cada any el CEM celebra una Jornada de treball on es potencia el debat entorn a alguna de les qüestions educatives d’actualitat. Aquesta s’adreça i és oberta a tota la comunitat educativa de la ciutat i a qualsevol persona interessada en participar-hi.

La Jornada vol contribuir a reflexionar àmpliament sobre el tema plantejat creant un espai de comunicació i debat entre les diferents persones implicades en el fet educatiu per tal de compartir les experiències, idees, neguits, dificultats, propostes... que cadascú viu en els seus àmbits de vida o de treball; ajudant, d’aquesta manera, a replantejar i millorar l’acció derivada de l’exercici de les nostres responsabilitats educatives.

La Jornada se celebra durant el dissabte al matí seguint una estructura on hi ha una conferència marc inicial i, després de l’esmorzar, tres tallers específics simultanis.

Els temes tractats en les diverses edicions són els següents:

I Jornada: Els consells escolars i la participació (febrer 1993)

II Jornada: El fracàs escolar a debat (febrer 1994)

III Jornada: Solidaritat i educació per al desenvolupament (febrer 1995)

IV Jornada: Reforma i Qualitat (febrer 1996)

V Jornada: Educació – Ciutat (febrer 1997)

VI Jornada: L’educació en la construcció del futur (febrer 1998)

VII Jornada: L’educació en una societat democràtica (febrer 1999)

VIII Jornada: Educació i innovació tecnològica (febrer 2000)

IX Jornada: La qualitat en l’educació (febrer 2001)

X Jornada: Disciplina i responsabilitat? (febrer 2002)

XI Jornada: La diversitat cultural i l’educació (febrer 2003)

XII Jornada: Els usos educatius del temps (febrer 2004)

XIII Jornada: La responsabilitat educativa de la família (febrer 2005)

XIV Jornada: L'alimentació. Reflexions des de l'educació (febrer 2006)

XV Jornada: Infants: petits grans mestres (dels 0 als 3 anys) (febrer 2007)

XVI Jornada: Eduquem, fem ciutadania (febrer 2008)

XVII Jornada: Orientar per Educar (febrer 2009)

 

Un cop celebrada la Jornada s’elabora una revista monogràfica (CEM Informa: monogràfic) sobre el tema tractat en la mateixa on es recull el treball realitzat.