CEM

Presentació

 

Qui som

El Consell Municipal d'Educació de Girona va ser creat el dia 31 de març de 1989. Està presidit per l'alcalde o alcaldessa de la ciutat i constituït per 65 membres com a màxim, d'acord amb la distribució següent:

10 representants de la corporació municipal

10 representants d'alumnes

10 representants de les famílies

10 representants del personal docent

4 representants del personal d'administració i serveis

10 representants dels directors i titulars de centres públics i titulars de centres concertats i privats

10 representants d'altres àmbits educatius

6 persones de reconegut prestigi

A més a més també en poden formar part, per pròpia opció, el cap dels Serveis Territorials d'Ensenyament o representant que designi i un representant de la Inspecció Tècnica d'Ensenyament.

El secretari o secretària del Consell és la de l'Ajuntament o la persona en qui delegui i actua amb veu, però sense vot.

Membres del CEM

PRESIDENT: Marta Madrenas i Mir

SECRETARI: Ester Manubens

Cada any, i abans del 15 de maig, es renoven la meitat dels seus membres.
 

10 CORPORACIÓ MUNICIPAL

Marta Madrenas i Mir

Josep Pujols i Romeu (CP) (PD)

Eduard Berloso i Ferrer

Cristóbal Sànchez i Torreblanca (CP)

Pere Albertí i Serra (CPI) (PD) (CP)

Maria Mercè Roca i Perich (CR) (CP)

Laia Pèlach i Saget (CPI) (PD) (CP)

Joaquim Rodríguez Vidal (CC) (CP) (PD)

Concepció Veray Cama

Manuel Vázquez Rodríguez (CPI) (CP) (PD)

10 DIRECCIÓ DEL CENTRE I TITULARS

Glòria Bonal (primària públic) (PD)

Josep Cortada (secundària públic) (CP) (PD)

Vicens Gómez (primària públic)

Rosanna Vehí Oliver (infantil) (CC)

Xavier García (concertat) (CC)

Joaquim Mataró (concertat) (PD)

Laura Chaparro (primària públic) (PD)

Susanna Berengena (concertat) (CR)

Anna Botó (CFA)

Anna Masós (secundària públic) (CPI) (PD)

10 PERSONAL DOCENT (6 vacants)

Almudena González (sindicat) (CPI) (PD)

Lluís Rieradevall (sindicat) (CP)

Luís M. Sobrino Cortés (sindicat) (CP)

Toni Riera Pérez (Escola Bell-lloc) (CPI) (PD)

4 PAS (2 vacants)

Marta Roure (Les Alzines) Secundària (CPI)

Agustí López Serrano (Sta. Eugènia) Primària (CPI) (PD)

10 ALUMNAT (9 vacants)

Cristian Fernández Moreno

10 PARES / MARES D'ALUMNES

Albert Huguet (FAPAC) (CP) (PD)

Núria Serrat Manén (Annexa) AMPA (CC)

Sílvia Planellas Pulido (Vedruna) AMPA (CC) (CPI)

Marta Riera Alonso (Bell-lloc) AMPA (CP)

Dolors Brunsó Carbonell (Marta Mata) CEC (CR)

Mireia Alemany Gallén (Bruguera) CEC (CPI) (CP)

Rosa Peralta Saguer (Balandrau) CEC (CPI) (PD)

Miquel Regalat Arroyo (Bell-lloc) CEC (CPI) (PD)

Mònica Canals Andreu (Montilivi) CEC (CR)

10 ÀMBITS EDUCATIUS NO ESCOLARS (3 vacants: 2 règim especial, 1 ensenyaments no reglats)

Carme Sánchez Nonell (CR) (CP) (PD)

Sílvia Llach (UdG)

Josep Maria Serra (UdG) (PD)

Josep Duran Carpintero (UdG) (CR)

Joan Domènech i Moner (Col.Of.Doctors i Lli.) (CC)

Lena Curbasí (No reglats) (CR)

Albert Quintana

6 RECONEGUT PRESTIGI (2 vacants)

José Javier Casado Rubio

Francesc Cayuela López (CR)

Ramon Ternero (CR )

Victòria Salvadó Martin (Xarxa de Dones)

SECRETARI

Ester Manubens

 

 

Consell Municipal d'Educació (CEM)
 • Àrea de què depèn:

  Àrea d'Educació i Esports

 • Adreça:

  Secretaria Tècnica del CEM
  Educació
  Plaça del Vi, 1
  17004 - GIRONA

 • Telèfon:

  972 419 403

 • A/e:
 • Web:
 • Horari:

  De dilluns a divendres de 8 a 15 h