CEM

Presentació

 

Qui som

El Consell Municipal d'Educació de Girona va ser creat el dia 31 de març de 1989. Està presidit per l'alcalde o alcaldessa de la ciutat i constituït per 65 membres com a màxim, d'acord amb la distribució següent:

10 representants de la corporació municipal

10 representants d'alumnes

10 representants de les famílies

10 representants del personal docent

4 representants del personal d'administració i serveis

10 representants dels directors i titulars de centres públics i titulars de centres concertats i privats

10 representants d'altres àmbits educatius

6 persones de reconegut prestigi

A més a més també en poden formar part, per pròpia opció, el cap dels Serveis Territorials d'Ensenyament o representant que designi i un representant de la Inspecció Tècnica d'Ensenyament.

El secretari o secretària del Consell és la de l'Ajuntament o la persona en qui delegui i actua amb veu, però sense vot.

Membres del CEM

PRESIDENT: Carles Puigdemont i Casamajó

SECRETARI: Lluís Pau Gratacós

Cada any, i abans del 15 de maig, es renoven la meitat dels seus membres.
 

CORPORACIÓ MUNICIPAL

Carles Puigdemont i Casamajó

Isabel Muradàs i Vázquez (CP)

Eduard Berloso i Ferrer

Cristóbal Sànchez i Torreblanca (CP)

Pere Albertí i Serra (CP) (C1)

Maria Mercè Roca i Perich (CP) (C3)

Laia Pèlach i Saget (CP

Joaquim Rodríguez Vidal (CP) (C1) (C3) (CC)

Concepció Veray Cama

DIRECCIÓ DEL CENTRE I TITULARS

Magda Campistol (C1)

Joan Cumeras (C1)

Clara Sales (C1)

Joaquim Ruhí Brunsó (C1)

Maite Peral (C1)

Xavier García (CC)

Joaquim Mataró (C3)

Àngel Vilallón (CP)

Susanna Berenjena (C1)

Fermí Porta (C3)

PROFESSORAT

Almudena González (C1)

Lluís Rieradevall (CP)

Eduard Carlos i Boet (CP)

Belén Huici Díaz (C1)

M. Teresa González (C3)

PAS

Marta Roure (C1)

Agustí López Serrano (C1)

Jordi Aguiló Vendrell (CP)

ALUMNAT

Guillem Martínez Roura (C3)

Josep Maria Pallàs (CC)

PARES / MARES D'ALUMNES

Teresa Juanola (CP)

Margaret Delgado Martil (C2)

Sílvia Roura Pla (C3)

Núria Serrat Manén (CC)

Daniel Castillo Isern (CP)

Marta Fernández Moreno (C1)

Daniel Soriano Collantes (C3)

Núria Montoliu (C1)

Josep Maria Baixauli (C3)

Jaume Veray Cama (C1)

ÀMBITS EDUCATIUS NO ESCOLARS

Carme Sánchez Nonell (CP / C3)

Maria Solés (C3)

Ezequiel Mir Casas (C3)

David Brusi (C3)

Jaume Ametller (CC)

Rafael Garcia Campos (C2)

Sara Pujolràs (C2 )

Joan Domènech i Moner (CC )

RECONEGUT PRESTIGI

M. Antònia Canals i Tolosa

José Javier Casado Rubio (CP)

Francesc Cayuela López (C3)

Rosa Font Massot (C2)

Ramon Ternero (C3 )

SECRETARI

Luís Pau Gratacós

 

 

Consell Municipal d'Educació (CEM)
 • Àrea de què depèn:

  Àrea de Ciutadania
  Regidoria d'Educació i Esports

 • Adreça:

  Secretaria Tècnica del CEM
  Educació
  Plaça del Vi, 1
  17004 - GIRONA

 • Telèfon:

  972 419 403

 • A/e:
 • Web:
 • Horari:

  De dilluns a divendres de 8 a 15 h