CEM

Activitats

El Consell Municipal d'Educació gestiona directament un petit programa d’activitats. Activitats on s’intenta implicar totes les parts que constitueixen el teixit educatiu de la ciutat i els propis ciutadans en un projecte comú de ciutat.

 

Sessions plenàries

El Consell Municipal d'Educació està composat per un total de seixanta-cinc membres, els quals es reuneixen en forma d’assemblea quatre cops l’any en les sessions plenàries o plens del CEM.

A les sessions plenàries hi pot assistir i participar (amb veu però sense vot) qualsevol persona interessada.

La Comissió Permanent, amb la finalitat d’organitzar i programar la tasca del CEM de cada curs, presenta una proposta de calendari de les quatre sessions plenàries a celebrar. Aquestes se celebren de forma itinerant per diferents centres educatius, en caràcter ordinari i segons estableix la normativa que regula el funcionament del Consell.

Curs 2018-2019

Calendari de sessions plenàries del CEM pel curs 2018-2019:

1a sessió: 19 de novembre de 2018 - 19 h - L'Estació Espai Jove - Ordre del dia

2a sessió: 17 de desembre de 2018 - 18 h -  Centre Cultural La Mercè - Ordre del dia

3a sessió: 29 de gener de 2019 - 19 h - ’Espai Cívic Mercadal - Ordre del dia

4t sessió: 6 de juny de 2019 - 19 h - Centre Cultural La Mercè - Ordre del dia


Curs 2017-2018

Calendari de sessions plenàries del CEM pel curs 2017-2018:

1a sessió: 29 de novembre de 2017 - 19 h - Escola Oficial d'Idiomes - Ordre del dia

2a sessió: 15 de febrer de 2018  - 18 h - Associació de veïns de Montjuïc (Ronda del Fort Roig, 19B, baixos, Girona) - Ordre del dia

3a sessió: 6 de juny de 2018 - 19 h - Saló de Descans del Teatre Municipal - Ordre del dia


Curs 2016-2017

Calendari de sessions plenàries del CEM pel curs 2016-2017:

1a sessió: 10 de novembre de 2016 - 18.30 h - Ordre del dia
A la Residència de Gent Gran Palau Sacosta (c/ Jocs Olímpics de Barcelona, 2)

2a sessió: 1 de febrer de 2017

3a sessió: 7 de juny de 2017 - 19 h - Ordre del dia
Saló de Descans del Teatre Municipal


Curs 2015-2016

Calendari de sessions plenàries del CEM pel curs 2015-2016:

1a sessió: 10 de novembre de 2015 - 19 h - Escola El Bosch de la Pabordia - Ordre del dia

2a sessió: 15 de febrer de 2016 - 18.30 h - Pavelló del GEiEG de Sant Narcís - Ordre del dia

3a sessió: 7 de juny de 2016 - 19 h - Saló de Descans del Teatre Municipal - Ordre del dia


Curs 2014-2015

Calendari de sessions plenàries del CEM pel curs 2014-2015:

1a sessió: 22 d'octubre de 2014 - Ordre del dia

2a sessió: 2 de febrer de 2015 - Ordre del dia

3a sessió: 10 de juny de 2015 - 19 h - Institut Santiago Sobrequés - Ordre del dia


Veure els Acords de les sessions plenàries.