Ciutadania

Àrea de Ciutadania

L’Àrea de Ciutadania integra els serveis que permeten que dia rere dia la ciutat es posi en funcionament i estigui preparada. Gestionar la mobilitat, la via pública, mantenir a punt els parcs i jardins, o vetllar per una ciutat segura, són alguns dels atributs d’una àrea que actua com a sala de màquines de la ciutat. L’Àrea de Ciutadania es compon de la regidoria de Sostenibilitat i Participació Ciutadana i de la regidoria de Seguretat, Mobilitat i Via Pública.

Competències

Les atribucions de l’Àrea són: el medi ambient i la sostenibilitat, els parcs i jardins, el Pla d'Usos de la Devesa i les hortes de Santa Eugènia, els residus i el servei de neteja, les Aigües de Girona i la depuradora, els serveis funeraris i cementiris, la mobilitat i els transports urbans, les multes i el dipòsit de vehicles, la seguretat ciutadana i la protecció civil, la gestió de la via pública i l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana.

Responsables polítics

Sr. Jordi Fàbrega Sr. Jordi Fàbrega i Vilà
1r tinent d'alcalde
Regidoria de Sostenibilitat i Atenció Ciutadana
Contacte
Sr. Joan Alcala Sr. Joan Alcalà i Quiñones
Regidoria de Seguretat, Mobilitat i Via Pública
Contacte

 

Àrea de Ciutadania
Veure en el plànol: