Ciutadania

Àrea de Ciutadania

L’emancipació, el desenvolupament personal i la participació són els àmbits que abraça l’Àrea de Ciutadania, que integra les regidories d’Educació i Esports, i de Joventut i Participació Ciutadana.

Responsables polítics


Sra. Isabel Mudaràs Sra. Maria Isabel Muradàs i Vàzquez
1a tinenta d'alcalde
Àrea de Ciutadania
Regidoria d'Educació i Esports
Contacte
 
Sr. Cristòbal Sánchez Sr. Cristóbal Sànchez i Torreblanca
Regidoria de Joventut i Participació
Contacte
 

Competències de l'àrea

EDUCACIÓ:

1. Oficina Municipal d'Escolarització
2. Caseta de la Devesa. Centre d'Educació Ambiental
3. Escoles bressol
4. Organisme Autònom d'Educació Musical
5. Recursos Educatius
6. Gestió escolar
7. Consell Municipal d'Educació
8. Consells Escolars de Centres
9. Taules Territorials

ESPORTS:

10. Servei Municipal d'Esports
11. Promoció de l'esport
12. Esport de base
13. Equipaments i pavellons municipals

JOVENTUT:

14. Joventut
15. Consell Local de Joventut
16. Centres joves

PARTICIPACIÓ CIUTADANA:

17. Participació
18. Regidories de barri
19. Pressupostos participats
20. Bústia d'avisos

Àrea de Ciutadania
Veure en el plànol: