Ciutadania

Àrea de Ciutadania

L’Àrea compta amb les regidories d’Educació i Esports i la de Joventut i Participació.

Competències

EDUCACIÓ:

1. Oficina Municipal d'Escolarització
2. Caseta de la Devesa. Centre d'Educació Ambiental
3. Escoles bressol
4. Organisme Autònom d'Educació Musical
5. Recursos Educatius
6. Gestió escolar
7. Consell Municipal d'Educació
8. Consells Escolars de Centres
9. Taules Territorials

ESPORTS:

10. Servei Municipal d'Esports
11. Promoció de l'esport
12. Esport de base
13. Equipaments i pavellons municipals

JOVENTUT:

14. Joventut
15. Consell Local de Joventut
16. Centres joves

PARTICIPACIÓ CIUTADANA:

17. Participació
18. Regidories de barri
19. Pressupostos participats
20. Bústia d'avisos

Responsables polítics

Sra. Isabel Mudaràs Sra. Maria Isabel Muradàs i Vàzquez
1a tinenta d'alcalde
Regidoria delegada d'Educació i Esports
Contacte
Sr. Cristòbal Sánchez Sr. Cristòbal Sánchez i Torreblanca
Regidoria delegada de Joventut i Participació
Contacte
Àrea de Ciutadania
Veure en el plànol: