Arxius

Arxiu Històric del Col·legi d'Arquitectes (AHCOAC)

Història:

El Col·legi d'Arquitectes de Catalunya es funda per llei l'any 1931. Girona tindrà delegació des del 1932 i l'Arxiu Històric del Col·legi, custodia el fons col·legial de la institució des dels seus inicis. A aquest fons propi cal afegir els fons professionals que, especialment d'ençà dels anys 70 del segle passat, varen ésser donats pels arquitectes.

A finals del seixanta i principis dels setanta començà a prendre cos entre certs sectors d'arquitectes la preocupació per la ràpida destrucció del patrimoni arquitectònic que el creixement econòmic desarrollista provocava. Com a reacció, un grup d'arquitectes comencen a documentar aquell patrimoni amenaçat, recullen imatges i plànols originals per elaborar catàlegs d'elements a protegir i, també, compareixen davant l'Administració pública en les comissions de defensa del patrimoni.

És així com a l'Arxiu Històric del Col·legi d'Arquitectes hi podem trobar el seu fons col·legial, entre els quals cal comptar-hi també els documents elaborats per a la protecció del patrimoni; els fons professionals procedents de donacions i adquisicions i també la documentació que és fruit de l'activitat cultural (exposicions i publicacions) i de la investigació i estudi del patrimoni gironí.

Serveis:

 Informació sobre la història de l'arquitectura, els arquitectes i el patrimoni gironí.
 Col·laboració amb les institucions locals i nacionals en el coneixement i la salvaguarda del patrimoni.
 Organització d'exposicions pròpies i col·laboració en projectes de tercers.
 Col·laboració en les activitats de difusió de l'arquitectura i el patrimoni a nivell de tota la demarcació.
 Informació als particulars i a les entitats i associacions de forma presencial, per telèfon, correu postal i electrònic.
 Visites concertades a grups escolars de secundària i universitat.
 Biblioteca especialitzada en l'arquitectura, els arquitectes i el patrimoni.
 Reproducció de documentació (textual i gràfica) en diferents mitjans i formats.

Equipament:

Espai: 2.617 m2, dels quals 50 m2 són d'accés públic i 2.567 d'accés restringit (2.500 m2 corresponen a un dipòsit extern).
Capacitat de documentació: 3.000 ml
Punts de consulta: 4

Àmbit temàtic:

Arquitectura. Història de l'art. Patrimoni arquitectònic

Àmbit geogràfic:

Catalunya. Comarques de Girona

Àmbit cronològic:

Segle XIX fins a l'actualitat

Fons:

2.800 metres lineals de projectes d'arquitectura, 245 calaixos i 175 rulls de plànols, 30.000 imatges en diferents formats, 350 llibres especialitzats.

Guies, inventaris i catàlegs:

CATÀLEG:
 Arxiu d'Imatges. Fons Rafael Masó-Fargnoli. 2000.
 Arxiu d'Imatges. Fons Jeroni Martorell Terrats. 2000.
 Rafael Masó Valentí. Dissenys d'Arts Aplicades (1905-1935). 2000.
 Imatges del fons Joaquim Masramon de Ventós. 2000.
 Projectes i documents de Joaquim M. Masramon de Ventós. 2000.
 Arxiu d'Imatges. Fons Masó. 2001.
 Projectes i documents de Lluís Sibils Palau (1920-1999). 2001.
 Projectes i documents de Josep M. Masramon Ordis en col·laboració amb Joaquim Figa Mataró (Arxiu particular de Joaquim Figa). 2001.
 Jeroni Moner. Dibuixos i imatges. 2002.
 Cervera-Moner-Pla. Rehabilitació de la Pia Almoina. Projectes, dibuixos i imatges. 2003.
 Pelayo Martinez Paricio (1898-1978). 2003.
 Joaquim Xicart Rigual (1878-1954). 2004.
 Joan Roca Pinet (1885-1973). 2004.

Arxiu Històric del Col·legi d'Arquitectes (AHCOAC)
 • De qui depèn:

  Col·legi d'Arquitectes. Demarcació de Girona

 • Adreça:

  Plaça de la Catedral, 8 (Pia Almoina)
  17004 Girona

 • Telèfon:

  972 412 892

 • Fax:

  972 214 151

 • Horari:

  Dilluns a divendres de 9 a 18 h

  HORARI D'ESTIU (1 de juliol a 12 de setembre):
  Dilluns a divendres de 8 a 15 h

 • A/e:
 • Web:
Veure en el plànol: