Arxius

Arxiu Central de l'Audiència Provincial de Girona (AAPG)

Història:

La creació de les Audiències es remunta al segle XIX moment en què, amb la promulgació de la Llei Orgànica del Poder Judicial de 15 de setembre de 1870, es produeix una reforma i reorganització del sistema jurídic que subsistia des de l'Antic Règim.

La Llei Addicional a la Llei Orgànica del Poder Judicial, de 14 d'octubre de 1882, establia la creació de les Audiències Criminals. A les comarques de Girona es crearen l'Audiència Criminal de Girona i la de Figueres. Però la vida d'aquests nous òrgans judicials fou curta perquè, el Real Decret de 16 de juliol de 1892, va determinar la supressió de totes les Audiències Criminals no establertes en les capitals de província, mentre que la resta es denominarien a partir d'aquell moment Audiències Provincials i assumirien com a competències el coneixement de les causes que corresponien a les suprimides en la mateixa província.

Actualment l'Audiència Provincial de Girona està constituïda per 2 Seccions especialitzades en la jurisdicció civil, i 1 Secció especialitzada en la jurisdicció penal, i exerceix la seva autoritat en tot l'àmbit provincial. 

Serveis:

 Assessorament tècnic a les oficines judicials en la gestió documental.
 Servei de consulta/préstec de la documentació a les oficines judicials.
 Cursos de formació en gestió documental al personal judicial.
 Assessorament i orientació en la consulta de fons especialitzats en l'àmbit judicial

Equipament:

Espai: 175 m2, d'accés restringit
Capacitat de documentació: 875 metres lineals

Àmbit temàtic:

Administració de justícia. Documentació judicial

Àmbit geogràfic:

Girona. Comarques de Girona

Àmbit cronològic:

1960 fins a l'actualitat

Fons:

700 metres lineals

Arxiu Central de l'Audiència Provincial de Girona (AAPG)
 • De qui depèn:

  Generalitat de Catalunya

 • Adreça:

  Plaça Catedral, 2
  17004 - GIRONA

 • Telèfon:

  972 940 351

 • Fax:

  972 940 328

 • Horari:

  Dilluns a divendres de 830 a 15 h
  Dimarts de 16 a 18.30 h

  HORARI D'ESTIU
  (1 de juny a 15 de setembre) 
  De dilluns a divendres de 8 a 15 h

 • A/e:
 • Web:
Veure en el plànol: