Arxius

Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI)

Història:

L'Ajuntament de Girona ha aplegat al llarg de la seva existència i en el marc de les activitats que li són pròpies un important conjunt documental que cronològicament abraça des del segle XII fins els nostres dies. Aquest llarg abast cronològic ha permès que l'Arxiu Municipal s'anés nodrint de diferents tipus de documents, d'entre ells, la documentació fotogràfica i audiovisual.

Per tal d'efectuar una gestió més adequada a la seva especificitat documental, i per acord de la Comissió de Govern del 14 de gener de 1982, l'Ajuntament de Girona creà l'Arxiu d'Imatges de l'Ajuntament de Girona (AIAG), depenent de l'Arxiu Municipal i del Museu d'Història de la Ciutat. El seu objectiu fonamental era "la conservació i difusió de les fotografies, postals, pel·lícules, vídeos, etc. relatius a la nostra ciutat".

Amb la finalitat d'augmentar la difusió i l'estudi dels fons en imatge de la ciutat, el setembre de 1997 l'Ajuntament creà, vinculat a l'Arxiu Municipal, el Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI), que integrà l'AIAG. La creació del CRDI té per missió conèixer, protegir, fomentar, oferir i divulgar a la ciutadania el patrimoni documental en imatge de la ciutat de Girona.

Serveis:

 Informació històrica sobre fotografia i cinema a la ciutat de Girona.
 Orientació especialitzada en la consulta de documentació audiovisual.
 Assessorament en l'organització i gestió de fons i col·leccions en imatge:
   - Tractament documental, digitalització i preservació.
   - Drets de propietat intel·lectual.
   - Tractament informatitzat.
 Consulta de fons audiovisuals i sonors referits a l'àmbit de Girona: galeries fotogràfiques, Televisió de Girona, etc.
 Reproducció de fotografies i pel·lícules en diferents mitjans i formats, d'acord amb la normativa del centre.
 Biblioteca especialitzada en fotografia.
 Organització biennal de les Jornades Imatge i Recerca.
 Cursos i tallers de formació per a professionals i estudiants.
 Publicacions i exposicions de fotografia.
 Projeccions cinematogràfiques.
 Col·laboració en activitats de difusió i de formació entorn de la imatge.
 Identificació i datació de fotografies antigues.
 Visites concertades per a escolars, grups i públic especialitzat.

Equipament:

Espai: 338 m2, dels quals 226 m2 són d'accés públic (sala de consulta 176 m2) i 97 m2 d'accés restringit.
Capacitat de documentació: 450 metres lineals.
Punts de consulta: 20.
La sala de consulta és compartida amb l'Arxiu Municipal de Girona.

Àmbit temàtic:

Fotografia institucional. Fotografia de patrimoni. Fotografia de premsa. Fotografia comercial. Fotografia familiar. Fotografia artística. Cinematografia documental. Cinematografia de ficció. Cinematografia de televisió. Cinematografia publicitària. Cinematografia familiar. Cinematografia experimental.

Àmbit geogràfic:

Girona. Comarques de Girona

Àmbit cronològic:

1864 fins l'actualitat

Fons:

843.270 fotografies, 849 pel·lícules, 228 vídeos i 4.000 hores de vídeo (fons Televisió de Girona, TVGi)

Guies, inventaris i catàlegs:

La totalitat dels fons CRDI és accessible mitjançant diversos instruments de recuperació de la informació. L'eina principal és el conjunt de les bases dades del centre, una part dels quals és consultable via web.

GUIES: Girona. Guia de fons en imatge

CATÀLEGS: Fons Ajuntament de Girona, fons Fotografia Unal, fons Foto Lux, fons Josep Jou i Parés, fons Narcís Sans i Prat, fons Televisió de Girona (TVGI), fons Joan Masó i Valentí, fons família Boschmonar, fons família Audouard, fons Carles Batlle Ensesa, fons Joaquim Curbet i Hereu, fons Antoni Varés i Martinell, col·lecció Ajuntament de Girona, col·lecció Josep Bronsoms i Nadal, col·lecció gravats de Girona.

ÍNDEX: Fons Josep Buil i Mayral, fons Moisès Tibau i Pell, fons Josep Granés i Hostench, col·lecció Jordi Gibert i Gibert, col·lecció Josep Vila i Burch.

Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI)
 • De qui depèn:

  Ajuntament de Girona - Alcaldia

 • Adreça:

  ARXIU HISTÒRIC
  Placeta Institut Vell, 1
  17004 - GIRONA

 • Telèfon:

  972 228 281

 • Fax:

  972 202 694

 • Horari:

  HIVERN
  De mitjans setembre fins a juny
  Dilluns, dijous i divendres de 8 a 15 h
  Dimarts, dimecres de 8 a 15 i de 16 a 19 h
  Dissabtes de 9 a 14 h

  ESTIU
  De juliol fins a mitjans setembre
  De dilluns a divendres de 8 a 15 h
  Dissabtes de 9 a 14 h

 • A/e:
 • Web:
Veure en el plànol: