Biblioteques

Biblioteca de l'Arxiu Històric de Girona (AHG)

La Biblioteca té els mateixos orígens i gènesi que l'Arxiu Històric de Girona, creat l'any 1952. La Biblioteca ingressa periòdicament llibres de suport genèric provinent del Servei d'Arxius i premsa local. Altres ingressos importants són els de les institucions editores com ara la Diputació de Girona, ajuntaments, consells comarcals i centres d'estudis locals. La documentació més antiga prové principalment dels diferents fons ingressats a l'Arxiu, on sovint s'hi troben diaris oficials, revistes, mapes, cartells, manuals i legislacions.

També són interessants els impresos dels fons patrimonials i personals que ingressen a l'Arxiu, com els de la família Veray, Joan Olóriz o Xavier Corominas.

Serveis:

 Informació sobre el propi fons i sobre fons d'altres arxius.
 Informació de forma presencial, correu electrònic i postal, fax i telèfon.

Equipament:

Espai: 84 m² de la sala de consulta
Capacitat de documentació: 604 metres lineals de dipòsit
Punts de consulta: 20

Àmbit temàtic:

Història local: Història de l'administració. Legislació estatal i autonòmica.

Àmbit geogràfic:

Província de Girona.

Àmbit cronològic:

Segle XVI fins a l'actualitat.

Fons:

1.495 monografies impreses entre 1545 i 1900 i 5.310 entre 1901 i l'actualitat, 657 títols de publicacions periòdiques, 58 discos compactes, 688 cartells, 325 mapes i 63 tesis i treballs de recerca.

Guies, inventaris i catàlegs:

Catàleg informatització a disposició dels usuaris. Catàleg de les Biblioteques Especialitzades de la Generalitat http:/beg.gencat.net/vtls/catalan/ (a partir de juny de 2005).

Biblioteca de l'Arxiu Històric de Girona (AHG)
 • De qui depèn:

  Ministeri de Cultura, gestionat per la Generalitat de Catalunya

 • Adreça:

  Plaça de Sant Josep, 5
  17004 - GIRONA

 • Telèfon:

  972 225 500

 • Fax:

  972 227 577

 • Horari:

  Dilluns a divendres de 9 a 18 h.
  Dissabte de 9 a 14 h.

  HORARI D'ESTIU (1 de juny a 15 de setembre):
  Dilluns a divendres de 8 a 15 h.

 • A/e:
 • Web:
Veure en el plànol: