Comerç i consum

Llicències de Fires i Mercats al carrer

Imatge de les fires i mercats al carrer

Girona acull al llarg de l'any una gran varietat de fires i mercats al carrer, activitats que esdevenen un atractiu més per a molts dels seus visitants, i que la converteixen en una ciutat activa i plena de vida.

FiraNadal

Lloc: Plaça de la Independència
Dates: Durant les festes de Nadal. 
Hora: Tot el dia.

A les parades hi ha tota mena d'articles típics nadalencs: objectes de regal, artesania, flors, figures per al pessebre, avets, llums, guarniments, dolços, torró artesà, etc.

Ho organitza: Àrea de Promoció i Ocupació de l'Ajuntament de Girona
Telèfon de contacte: 972 419 464

Llicències de venda durant la FiraNadal de la plaça de la Indepencència

Termini: 28 de setembre de 2018

Constitueix l'objecte de les presents bases la regulació dels aspectes organitzatius, els criteris generals de desenvolupament, el règim de funcionament de les utilitzacions autoritzades i l'atorgament de les autoritzacions temporal d’espais de domini públic en règim de concurrència competitiva per a la instal·lació d’estands de venda, no sedentària, del sector verd ornamental nadalenc, artesania i alimentació artesana durant la FiraNadal a la Plaça Independència, en el marc de la celebració de les festes de Nadal per l’any 2018.

Presentació de sol·licituds

Les persones interessades hauran de presentar les instàncies següents depenent del sector que sigui:

Venda del sector Verd ornamental nadalenc i del sector d’Artesania:
Les persones interessades hauran de presentar la següent sol·licitud d'autorització de venda d'artesania i ornaments de Nadal i adjuntar-hi com a annex la Declaració de responsable, per a cada estand de venda per a la qual es sol·liciti autorització, a través d’aquest enllaç de la Seu Electrònica.

 Venda d’Alimentació Artesana:
Les persones interessades hauran de presentar la següent instància de salut alimentaria amb la declaració de responsable per a cada estand de venda per a la qual es sol·liciti autorització, a través d’aquest enllaç de la Seu Electrònica.

Termini de presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es podran presentar com a termini màxim fins el 28 de setembre de 2018, per qualsevol dels mitjans admesos per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Fires i mercats al carrer

Catàleg informatiu en diferents idiomes

Fires i mercats tot l'any