Dades del municipi

Festes i tradicions » FIRES DE SANT NARCÍS

Fires de Sant Narcís

Les Fires de Sant Narcís se celebren coincidint amb la festivitat del patró de la ciutat, Sant Narcís, el 29 d'octubre.

Les activitats es desenvolupen majoritàriament al centre de la ciutat, però cada vegada més es busca la participació dels diferents barris a la Festa Major. Se celebren més de 200 actes, entre els quals s'inclouen els populars concerts del passeig de la Copa, passant per activitats infantils i de cultura popular com el correfoc, la diada castellera o les trobades geganteres. Els actes conclouen sempre amb el castell de focs a les ribes del Ter.

 

Barraques al passeig de La Copa durant les Fires de Sant Narcís 2018

Presentació de sol·licituds del 4 al 22 de maig de 2018.

Instal·lació de parades per a la venda de menjars i begudes a l'espai de La Copa durant les Fires de Sant Narcís.

La Copa

El passeig de la Copa és una gran esplanada situada al bell mig del parc de la Devesa on es poden trobar 23 parades, popularment conegudes com les barraques, que gestionen les entitats cíviques de la ciutat. Cada nit s'hi celebren concerts i és l'espai més multitudinari de les Fires. Es calcula que durant la festa major hi passen més de 100.000 persones.

Les següents bases regulen les utilitzacions privatives, durant i amb motiu de la celebració de les Fires de Sant Narcís, d'espais municipals d'ús públic, amb destinació a la instal·lació i funcionament de parades de venda de menjars i begudes i regular el funcionament de la Comissió de la Copa.

 

Llicències de venda a la Fira d'Alimentació Artesana a la plaça de la Independència durant les Fires Sant Narcís 2018

Termini: 14 de setembre de 2018

Constitueix l'objecte de les presents bases la regulació dels aspectes organitzatius, els criteris generals de desenvolupament, el règim de funcionament de les utilitzacions autoritzades i l'atorgament de les autoritzacions temporal d’espais de domini públic en règim de concurrència competitiva per a la instal·lació de parades de venda, no sedentàries, d’alimentació artesana durant la Fira d’Alimentació Artesana de la Plaça Independència del dia 26 d’octubre al 4 de novembre de 2018, en el marc de les Fires de Sant Narcís per a l’any 2018.

Termini de presentació de sol·licituds:

Les sol·licituds es podran presentar com a termini màxim fins el 14 de setembre de 2018, per qualsevol dels mitjans admesos per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Llicències de venda a la Fira d'Alimentació Artesana al carrer de Santa Clara per Tots Sants 2018

Termini: 14 de setembre de 2018

Constitueix l'objecte de les presents bases la regulació dels aspectes organitzatius, els criteris generals de desenvolupament, el règim de funcionament de les utilitzacions autoritzades i l'atorgament de les autoritzacions temporal d’espais de domini públic en règim de concurrència competitiva per a la instal·lació de parades de venda, no sedentàries, d’alimentació artesana durant la Fira d’Alimentació Artesana del Carrer Santa Clara el dia 1 de novembre de 2018, en el marc de la Fira de Tots Sants per a l’any 2018.

Termini de presentació de sol·licituds:

Les sol·licituds es podran presentar com a termini màxim fins el 14 de setembre de 2018, per qualsevol dels mitjans admesos per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Llicències de venda durant la Fira d'Artesania al carrer dels Ciutadans per Tots Sants 2018

Termini: 14 de setembre de 2018

Constitueix l'objecte de les presents bases la regulació dels aspectes organitzatius, els criteris generals de desenvolupament, el règim de funcionament de les utilitzacions autoritzades i l'atorgament de les autoritzacions temporal d’espais de domini públic en règim de concurrència competitiva per a la instal·lació de parades de venda, no sedentàries, d’artesania durant la Fira d’Artesania del Carrer Ciutadans el dia 1 de novembre de 2018, en el marc de la Fira de Tots Sants per a l’any 2018.

Termini de presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es podran presentar com a termini màxim fins el 14 de setembre de 2018, per qualsevol dels mitjans admesos per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Sol·licitud per posar ATRACCIONS DE FIRA al Parc de la Devesa amb motiu de les Fires de Sant Narcís 2018

Pròrrogues i noves adjudicacions d'espais vacants

A les següents bases es regulen les condicions que regiran l'adjudicació de la pròrroga de les autoritzacions d'ús privatiu per a la instal·lació de parades i atraccions de fira al Parc municipal de la Devesa atorgades amb motiu de Fires del 2017 per a les Fires del 2018 i l'adjudicació de les autoritzacions d'ús privatiu dels espais vacants i de novetat infantil per a la instal·lació de parades i atraccions de fira al parc municipal de la Devesa durant les Fires de Sant Narcís 2018.

Terminis de sol·licitud de les adjudicacions

► Pròrrogues fins al 30 d'abril de 2018
► Espais no prorrogats, vacants i parcel·les de novetat infantil
     Del 14 al 27 de maig de 2018

Qüestions tècniques i administratives:

Regidoria Delegada de Dinamització al Territori.
► fsanchezr@ajgirona.cat –  Telèfon: 667 161 709 
► llroger@ajgirona.cat – Telèfon: 972 000 206

 

Sol·licitud per a la instal·lació d'un circ a Girona durant les Fires de Sant Narcís 2017

Presentació de sol·licituds del 12 al 30 de juny.

Les següents bases regulen la sol·licitud per a l’atorgament de llicència o autorització d’ús privatiu per a la instal·lació d’un circ a la ciutat de Girona durant les Fires de Sant Narcís 2017, així com el règim de la utilització autoritzada.

El circ haurà d'estar instal·lat a l’espai públic que queda entre la Pl. Assemblea de Catalunya, l’Av. de Josep Terradellas i Joan, el Passeig de la Devesa, i el riu Ter, amb un metratge aproximat de superfície de 2.353 m2 i l’autorització s’atorga única i exclusivament per a les Fires de Sant Narcís de 2017, del 27 d’octubre 2017 al 5 de novembre de 2017, ambdós inclosos.

 

Sol·licitud d'instal·lació de parades de castanyes i panotxes durant Fires de Sant Narcís 2017

Presentació de sol·licituds del 18 de maig al 9 de juny.

Les següents bases regulen les condicions per a l'atorgament de les llicències d'ocupació temporal d’espais de domini públic per a la instal·lació de parades per a la venda de castanyes i panotxes durant les Fires de Sant Narcís 2017.