Educació i formació

Formació: cursos i tallers

Aprendre i de formar-nos contínuament, ens porta a cercar diferents camins per tal de donar sortides possibles a les nostres inquietuds.

Aquesta pàgina, que s'anirà actualitzant i ampliant progressivament, vol ésser un instrument que faciliti i reuneixi la principal oferta formativa de la ciutat.

Està organitzat per temàtiques que ens conduiran a trobar opcions formatives de la ciutat de Girona, ofertes tant des dels diferents centres i serveis municipals com des d’altres institucions, acadèmies i entitats.